Sretan rođendan Mersedu Šahinoviću

Mersed Šahinović je rođen 10.11.1958. godine u Visokom.
Mersed Šahonović je jedan od onih političkih kadrova u Visokom koji su imali lidersku ulogu i obavezu u pripremi za rat i tokom rata. Bio je predsjednik Okruga Sarajevo SDA devedesetih godina.
Obnašao je fukciju direktora KTK Visoko, bio je predsjednik NK Bosna Visoko, bio je predsjednik KUD Visoko, a aktualni je predsjednik BZK “Preporod” Visoko.

Vezani prilozi:

Mersed Šahonović: Visoko u ratu – Da je Predsjedništvo BiH moralo iz Sarajeva, bilo bi smješteno u Visokom (video)

www.magazinplus.eu