Sretan rođendan Mensudu Bečaru

Mensud Bečar je rođen 30. aprila u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje je završio u Visokom, nakon čega završava Elektro tehnički fakultet. Trenutno je nastavnik u MSŠ Hazim Šabanović u Visokom.
Dugogodišnji je član UG Likum 76’ i učestvovao je na broj izložbama širom BiH, te Evrope.

Želimo sretan rođendan Mensudu Bečaru i puno zdravlja i uspjeha u budućem životu.

www.magazinplus.eu