Sretan rođendan Hasibu Mušinbegoviću

Želimo sretan rođendan Hasibu Mušinbegoviću – dobitnik Povelje općine Visoko

Mr.sc. Hasib Mušinbegović je rođen 01. marta 1952. godine u Visokom. Završio Vojnu akademiju u Zadru 1975. godine. Od 1976. do 1992. godine službuje u Sarajevu, obavljajući mnoge komandne dužnosti. 1986. godine stiče čin majora, a 1988. godine završava Visoku vojnu političku školu.

Odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim vijencem i Ordenom rada, prijevremeno je unaprijeđen u čin kapetana prve klase.
1992. godine, u činu potpukovnika, napušta JNA i stavlja se na raspolaganje Predsjedništvu RBiH. Učestvuje u formiranju jedinica TO u Visokom i Brezi, te u prvim borbenim dejstvima na tom području. Tokom 1992. i 1993. godine obavljao je dužnost komandanta 3. odreda OpŠTO Visoko, komandanta 4. brdske brigade-Visočke, kao i komandanta 302. motorizovane brigade Visoko. Krajem 1993. godine postavljen je za načelnika protivzračne odbrane 3. korpusa Armije RBiH, a u maju 1994. godine upućen je u sastav Združenog štaba Armije RBiH – HVO u Sarajevu. Septembra 1994. godine stiče čin pukovnika Armije RBiH i postavljen je na dužnost pomoćnika komandanta za moral 7. korpusa Armije RBiH. Obavljajući komandne i mnoge druge značajne dužnosti, penzionisan je 2008.godine u činu brigadira Armije RBiH.

Za opširniju biografiju KLIKNI!