Sretan rođendan Hasanu Hadžiosmanoviću

Hasan Hadžiosmanović je rođen 11.01.1950. godine u Radovlju, općina Visoko. Prije rata radio j ekao profesor sociologije u SŠC-u Visoko. Pripadnik je Armije R BiH do aprila 1994. godine.U aprilu 1994. godine raspoređen je na mjesto profesora, a zatim pomoćnika direktora u MSŠ “Hzim Šabanović”, a poslije je obnašao i dužnost direktora Gimnazije u Visokom. Osim toga obnašao je dužnost vijećnika Općinskog vijeća Visoko.

www.magazinplus.eu