Sretan rođendan Ejubu Traki

25. decembar 1956.

Ejub Trako, zamjenik direktora Federalnog Zavoda za agropedologiju

– POMOĆNIK DIREKTORA ZA PEDOLOGIJU I MELIORACIJE
Federalnog Zavoda za agropedologiju

Rođen u Visokom 25.12.1956. godine
Osnovnu školu, gimnaziju kao i Poljoprivrdni fakultet završio u Sarajevu.
Magistrirao na istom fakultetu iz oblasti pedologije.
Od 1984.g., radi u Federalnom zavodu za agropedologiju: počeo kao mlađi stručni saradnik, pa do šefa sektora za pedologiju i melioracije te trenutnih dužnosti.

U toku rata bio pripadnik odreda “Lasta” u Sarajevu. Cijeli rat proveo u Sarajevu, a bio je među organizatorima otpora .
Poslije rata bio pet godina u programu ” Opremi obuči” vojske FBiH .
U toku radnog vijeka napisao niz elaborata, projekata iz oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta, zaštite poljoljoprivrednog zemljišta, …

visoko.ba