Sretan rođendan Edini Šečerović

Sretan rođendan Edini Šečerović, urednici RTV Federacije BiH

Edina Šečerović je rođena 30. aprila 1984. godine u Visoko. Osnovno i srednje obrazovanje je stekla u Visokom, nakon čega se upisuje na Fakultet političkih nauka u Sarajevu.2008. godine stekla zvanje Bakalaureat Poslovnog komuniciranja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek komunikologije, smjer Poslovno komuniciranje. U fazi je izrade Master teze na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek komunikologije, smjer Poslovno komuniciranje.
Prve korake u novinarstvu je napravila 2006. godine na petomjesečnom volontiranju na OBN televiziji kroz razne emisije u revijalnom programu. Od 2007. godine radi kao novinar na Televiziji Kantona Sarajevo u Informativnom programu kao urednik i voditelj dnevnih informativnih emisija – Dnevnik TV SA.
Od 01. septembra 2010. zaposlena je na RTV Federacije BiH na mjestu urednika i voditelja dnevnih informativnih emisija Federacija danas i Dnevnik 3, te voditelj Centralne informativne emisije Dnevnik 2. Odgovorna je za prikupljanje i odabir informacija i tema, koordinaciju i raspored snimanja sa dopisnicima i novinarima u redakciji, provjeru novinarskih tekstova prije montiranja priloga, te produciranje emisije Dnevnik 3.

www.magazinplus.eu