Sretan rođendan Bejni Šahinović

Bejna Šahinović obavljala je niz rukovodečih funkcija u društvenom i privatnom sektoru.
Bila je diretorica RTV Visoko. U slobodno vrijeme okuša se i u likovnoj umjetnosti.

Želimo sretan rođendan Bejni Šahinović s puno zdravlja i uspjeha u budućnosti.

magazinplus.eu