Sretan rođendan Azizu Brotliji

Aziz Brotlija je rođen 13.03.1961. godine u B. Mahali kod Visokog.
Nakon završene Gimnazije i okončanja studija prvo zaposlenje kao inžinjera metalurgije je bilo u Željezari Ilijaš 1985. godine, gdje ostaje do početka agresije. Tamo se i vratio 1996. godine nakon demobilizacije na mjesto Direktora Livnice radijatora.

Tokom agresije na R BiH pripadnik je Armije od aprila 1992. do marta 1996. godine i prošao put od borca do Pomoćnika komandanta divizije, a demobilisan u činu nadkapetana i trenutno u činu majora.
Bio je odbornik SO Visoko, zastupnik u Skupštini Kantona u dva mandata, te zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
U dva mandata je bio Ministar u Vladi Ze-do Kantona (Ministar za boračka pitanja i Ministar MUP-a).
Od onih je SDA-ovaca koji je od člana SDA iz 1990. predanim radom došao do članstva u Kadrovskoj komisiji i Glavnom odboru SDA BiH, te skoro 10 godina bio Predsjednik OO SDA Visoko.
Hvaljen i osporavan, ali ono što valja reći, a rijetki znaju:
– Da je Željezari Ilijaš vratio trosoban stan u Sarajevu i mjesto Direktora Livnice radijatora cijeneći da na drugim poljima postratne obnove može doprinijeti više
– Da je 1993. godine odbio mjesto Direktora jedne od visočkih firmi i ostao u Armiji do kraja agresije.
– U peridu dok je bio član Vlade Kantona vlastitim angažmanom doprinio da se u Visokom implementira čitav niz projekata putne i ostale infrastrukture (put za Radovlju, Gračanicu, Liješevu, Godušu, Orašac… zatim dva mosta u Visokom), ubacivanje Medrese Osman ef. Ređović u sistem financiranja zajedno sa ostalim školama Kantona, ali i financiranje Franjevačke klasične gimnazije na tada obostrano prihvatljiv način i još mnogo, mnogo toga.
– Bio i ostao susretljiv i jednostavan, uvijek spreman da sasluša i pomogne.
U razgovorima ističe da se odmara radeći u voćnjaku, kojeg je sam podigao i pčelinjaku.
Trenutno uposlenik u BH Telecomu na poslovima Rukovodioca projekta pristupnih mreža u Službi za realizaciju investicija, pri Regionalnoj direkciji Zenica.

www.magazinplus.eu