Sretan rođendan Amri Babić

Babić (Muhamed) Amra rođena je 16. februara 1969. godine u Visokom.

Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u Visokom. Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer Finansije. Trenutno je doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mostaru. Samohrana je majka tri odrasla sina.

Posjeduje certifikat za samostalnog računovođu i ovlaštenog revizora, te je sudski vještak ekonomske struke. U toku radnog vijeka radila na poslovima šefa računovodstva u DD “Asfaltgradnja”, direktora poslovnice BBI banke, direktora društva za računovodstvo, finansijski i poreski konsalting VGT Consulting d.o.o., ministrice Ministarstva finansija ZDK.
U dva mandata obavljala dužnost Općinske vijećnice u Općinskom vijeću Visoko.
Bila je član Upravnog odbora “ŠEH-IN” banke dd Zenica, član Nadzornog odbora “ŠEHIN TRADE” dd Sarajevo, član Odbora za reviziju Društvo za upravljanje fondovima “ŠIB-AR INVEST” dd Sarajevo, član Odbora za reviziju “UNIS KOVINA” dd Visoko.
Osnivač i član je upravljačkih i rukovodnih struktura u Općinskoj Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Visoko, te član UO Kantonalne organizacije porodica šehida i poginulih boraca.

Učesnica niza seminara, konferencija i edukacija, a neki od najznačajnih su:

-Studijski program švedskog međunarodnog centra za lokalnu demokratiju (ICLD) na temu “Lokalni politički lideri – Jačanje žene u politici”
-Studijski program Instituta za javnu upravu (IPA) na temu “Jačanje lokalne demokratije”
-IVLP program (International Visitor Leadership Program) State Departmenta na temu “Lokalna samouprava i njen ekonomski razvoj”
-Predstavnica BiH u Crnoj Gori na Konferenciji posvećenoj ženskom poduzetništvu na temu “Moć žene”
-Učesnica svjetske konferencije u Kuvajtu na temu “Uloga žena u dobrotvornom radu”

Dobitnica niza priznanja i nagrada od koje su najznačajnije:
-Fondacija CURE- Podrška projektu “Osnaživanje žena u političkom životu BiH-101 razlog”
-Evropski pokret – “Najevropljanka BiH 2014”
-Evropski pokret – Priznanje za aktivno društveno i političko učešće žena
-Unija Općina turskog svijeta i TIKA – Priznanje za učešće u istraživačkom program na temu “Zapošljavanje i upravljanje otpadom / projekti recikliranja u lokalnim zajednicama”

Trenutno obnaša funkciju načelnice Općine Visoko na koju je izabrana na Lokalnim izborima u oktobru 2012. godine. Na Lokalnim izborima 02. oktobra 2016. godine ubljedljivo pobjeđuje sve protukandidate sa 12.949 glasova i osigurava novi mandat za period 2016-2020.

nacelnicaamrababic.ba