Sretan rođendan Amiru Zukiću

Amir Zukić je rođen 18. januara 1959. godine u Visokom.

Ministar u Vladi F BiH

Osnovnu i srednju školu završio je u Visokom. Diplomirao je 1981. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij upisao na istom fakultetu (smjer marketing), gdje je završio edukacioni ciklus.

Najvažnije funkcije koje je obavljao su predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Visoko, generalni direktor Velepromet DC d.d., zamjenik ministra trgovine F BiH, savjetnik premijera F BiH za ekonomska pitanja, generalni direktor Duhanpromet d.d. Sarajevo, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH. Više od deset godina direktor je Dioničkog društva za osiguranje “VGT” Visoko.
Koordinator je za F BiH u CFT EU/BiH (konsultativno radno tijelo za usaglašavanje regulative BiH u standardima EU) i član ekspertnog tima za izradu Zakona o stranim ulaganjima i Strategije razvoja BiH. Od 2015. godine izabran je za mjesto Federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta.
Pasivno se služi engleskim i francuskim jezikom. Otac je jednog djeteta.

www.magazinplus.eu