Sportski centar “Hanovi” počinje sa radom

14.5.2018. g. u 19 h sa radom počinje Sportski centar “Hanovi” u Moštru

Profil na društvenoj mreži FB:
Sportski centar Hanovi