Sportska sala Partizan uskoro u novom ruhu

U organizaciji KSC „Mladost“ i kompanije „Al- Noor“ d.o.o. danas je započela prva faza radova na rekonstrukciji sportske sale „Partizan“. Kompanija „Al- Noor“ izabrala je izvođača radova ELAN TRADE d.o.o. Kakanj, dok će stručni nadzor vršiti firma SINTEZA d.o.o. Visoko. 

513

Radovi će se obaviti u dvije faze. U prvoj fazi, koja je u toku, izvršiti će se rekonstrukcija i adaptacija mokrih čvorova, demontaža i rušenje dotrajalih cijevi, vodoinstalaterski i keramički radovi, kao i rješavanje vodovodno-kanalizacione mreže. Vrijednost radova iznosi 36.176,40 KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je 30 dana od dana uvođenja u posao.

510

Druga faza radova, koja je planirana naredne godine, obuhvatit će radove na zamjeni novih podloga, zidova i rasvjete. 

57

Navedeni projekat je od velikog značaja za našu zajednicu sa primarnim ciljem oživljavanja sportske infrastrukture i terena koji će biti podsticaj za djecu i mlade na aktivnije učešće u sportu, te boravak u zdravom okruženju.

Press Grada Visoko