Spisak obrta koji su ostvarili pravo na poticaj

U cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje Općinska načelnica je dana 03.04.2019. godine raspisala Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za držanje muznih grla (za farmere obrtnike). Poticaj su ostvarili vlasnici muznih grla za maksimalno 15 muznih grla na farmi.

Iznos poticaja za vlasnike farmi sa osnovnim zanimanjem: 60 KM/muzno grlo.

Iznos poticaja za vlasnike farmi sa dopunskim zanimanjem: 50 KM/muzno grlo.

Na Javni poziv pristiglo je ukupno 39 zahtjeva, a isti su ispunili uslove iz Javnog poziva, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, a isplaćena sredstva su u visini od 21.410,00 KM.

U prilogu se nalazi spisak obrta koji su ostvarili pravo na poticaj:

RB:Naziv obrtaAdresa
1.Farma “IMRAN”Tramošnjik b.b.
2.Farma muznih krava “SULJIĆ”Mulići b.b.
3.SPD “SMAJIĆ”Ratkovci b.b.
4.Obrt “MASA”G.Zimča
5.Farma “BEČIĆ”Goduša b.b.
6.Obrt prerada mlijeka i mliječnih proizvoda “LEMEŠ-T”Bogošići b.b.
7.Farma “NUKIĆ”Bradve b.b.
8.Farma muznih krava “HUSELJIĆ”Tušnjići b.b.
9.Poljoprivredna proizvodnja “DEDIĆ”Goduša b.b.
10.Obrt prerada mlijeka “SMAJIĆ”Grajani b.b.
11.Farma muznih krava “MEMIĆ”Buzići b.b.
12.Obrt proizvodnja i prerada  mlijeka  “LEMEŠ”Bogošići b.b.
13.Obrt proizvodnja i prerada  mlijeka  “LEMEŠ-M”Bogošići b.b.
14.Obrt prerada mlijeka “OHRAN”Liješeva b.b.
15.Individualna poljoprivredna proizvodnja “GANIĆ”Poriječani b.b.
16.Poljoprivredna proizvodnja “UZUNALIĆ”Loznik b.b.
17.Farma muznih krava “PORIJEČANI”Poriječani b.b.
18.Farma “IBRAHIMBEGOVIĆ”Kovačići b.b.
19.Poljoprivredna proizvodnja “ARENA”Tramošnjik b.b.
20.Farma “BEQARA”Buci b.b.
21.Poljoprivredna proizvodnja “SMAJIĆ E”Grajani b.b.
22.Poljoprivredna djelatnost “BEŠIĆ”Kološići b.b.
23.Obrt-Farma i prerada mlijeka “VRAČO”Liješeva b.b.
24.Poljoprivredna djelatnost “DERVIŠEVIĆ”Hadžići b.b.
25.Farma muznih krava “KADRIĆ A”Loznik b.b.
26.Poljoprivredna proizvodnja “ADMIR”Taukčići b.b.
27.Poljoprivredna proizvodnja “KOVAČIĆI”Kovačići b.b.
28.Poljoprivredna proizvodnja “KADRIĆ”Upovac b.b.
29.Poljoprivredna djelatnost “ALIHODŽIĆ 1”Ratkovci b.b.
30.Poljoprivredna djelatnost “AMELA”Dvor. b.b.
31.Uzgoj muznih krava “SM”Orašac b.b.
32.Poljoprivredna djelatnost “HA-DE”Goduša b.b.
33.Poljoprivredna djelatnost “EMIRA”Ginje b.b.
34.Poljoprivredna djelatnost “SIVRO”Grajani b.b.
35.Farma” DŽAFIĆ”Dvor b.b.
36.PD “ELMA”Ginje b.b.
37.Obrt proizvodnja i prerada mlijeka “ZLATA”Grajani b.b.
38.Farma “AVDIBAŠIĆ”Grđevac b.b.
39.Poljoprivredna djelatnost “DAR PRIRODE”Tušnjići b.b.

visoko.gov.ba