Spisak lica koja su ostvarila pravo na poticaj

SPISAK LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA POLJOPRIVREDNE POTICAJE U 2018.

U cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje Općinska načelnica je dana 27.08.2018. godine raspisala Javne pozive za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za:

 

1. Poljoprivredne proizvođače (fizička lica) povrća i cvijeća u plastenicima koji imaju minimalno 300 do maksimalno 400m2    pod plasteničkom proizvodnjom . Iznos podrške 1KM/ m2

2. Poljoprivredne proizvođače (obrtnike) povrća i cvijeća u plastenicima koji imaju minimalno 500 do maksimalno 1000 m2 pod plasteničkom proizvodnjom. Iznos podrške je do 0.40 kf/ m2.

3. Poljoprivredne proizvođače (obrtnike i fizička lica) za sufinansiranje nabavke novih priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju (motokultivator i traktor). Maksimalna vrijednost priključka za koju se ostvaruje podrška je do 4 000,00 KM. Iznos podrške je do 25% od ukupne vrijednosti priključka.

4. Poljoprivredne proizvođače (fizička lica), za sufinansiranje nabavke novog plastenika. Iznos podrške je do 6 KM/m2

 

Na tri Javna poziva pristiglo je ukupno 73 zahtjeva, a isti su ispunili uslove iz Javnog poziva, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, a isplaćena sredstva su u visini od 25.472,00 KM.

Za Javni poziv sufinansiranje nabavke novog plastenika nije bilo dostavljenih zahtjeva.

 

prilogu se nalazi spisak lica koja su ostvarila pravo na poticaj po Javnim pozivima.

 

 

Press Općine Visoko 

 

Poljoprivredne proizvođači (fizička lica), proizvodnja u plasteniku

 

Rb. Ime prezime Adresa
1. Hadžialić Haris Okolišće
2. Neimarlija Osman Radinovići 6
3. Hadžimehmedagić Muraif Dol 11
4. Omanović Mehmed D.Moštre
5. Pohara Nadira D.Moštre 19
6. Dervišbegović Kemal G.Moštre
7. Hadžimehmedagić Vahid Dol 11
8. Suša Midhad Radinovići 3
9. Dervišević Mufid Bradve 7
10. Abazović Muharem Š.Hanovi
11. Aščalić Midhat T.Polje 43
12. Mušan Asima Bradve
13. Halilović Sanela Maurovići 4
14. Berhamović Jusuf Tujlići
15. Kardaš Sabija Bradve
16. Omanović Mujo Okolišće 52
17. Omanović Samira Okolišće 57
18. Dervišbegović Fikret D.Moštre 31

 

 

Poljoprivredne proizvođači (obrtnici), proizvodnja u plasteniku

 

Rb. Ime prezime / obrt Adresa
1. Čelebić Mahir – PP MAX BIOSS G.Moštre
2. Čelebić Elmina PD GARDENIJA G.Moštre
3. Džafić Asmera FARMA DŽAFIĆ Dvor 29
4. Dinar Samir SPD DINAR SAMIR Bradve
5. Dinar Alen PP ROYALE Bradve
6. Kurspahić Dika PD DIKA K D.Moštre
7. Herceglija Aid SDPS HERCEGLIJA Okolišće
8. Čelebić Omer PP BILDO COMPANI G.Moštre
9. Hadžiosmanović Raif PP HADŽIOSMANOVIĆ Kalići
10. Hodžić Nevzija PP HODŽIĆ T.Polje
11. Ferida Daut PP FERIDA D.Moštre
12. Beganović Sejad PP BEGANOVIĆ G.Moštre
13. Irfan Lepić PP AGRO LEPIĆ G.Moštre
14. Ferzanović Vladimir SD BAŠTA Zbilje
15. Čelebić Emir KUSE COMPANY G.Moštre
16. Sudžuka Amra PP SUDŽUKA Ginje 50
17. Berbić Jasmin PP AMINA G.Moštre
18. Muratović Admir V-SRCE Stuparići 20
19. Fejzić Fahreta SO PP VRT Izeta Kurtalića
20. Kurspahić Mehmedalija PP MEDO D.Moštre
21. Jusufović Amela PP JUSUFOVIĆ G.Moštre
22. Semić Salih PP SEMIĆ Arnautovići
23. Samir Aščalić FARMA AS T.Polje
24. Husić Suada PD HUSIĆ Smršnica
25. Omanović Haris PP proizvodnja povrća OMANOVIĆ Okolišće
26. Frljak Rusmila PP RUSMILA Radinovići
27. Planinčić Hjarudin PP PLANINČIĆ B.Mahala 101
28. Dervišbegović Adnan PP ADNA G.Moštre 36
29. Skeledžija Selvedina PP FLORENS D.Moštre 10
30. Kardaš Aid PP KARDAŠ Bradve 8
31. Omerhodžić Samir PPP RASAD G.Moštre
32. Smajlović Fuad PP SMAJLOVIĆ Dvor
33. Hindija Nedžad PP HINDIJA Okolišće
34. Arnautović Meliha PP BILAL Liješeva
35. Planinčić Sedin PD PLANINČIĆ Kološići
36. Dervišbegović Hasna PP SUNCE D.Moštre 44
37. Omerbegović Sagbera PP OMER D.Moštre 12
38. Sivro Selma PP SIVRO Grajani
39. Hadžiasimbeg Emina PP DINGOSPO G.Moštre
40. Softić Mirhada PP DADA Kalići
41. Softić Adnan PD SOFTIĆ Kalići
42. Semić Lejla PP KOPAČI Kula Banjer
43. Hadžimehmedagić Ramiz SOPP EXTRADA Dol 7
44. Alhafez Abdulkarim OBRT MASA G.Zimča
45. Mušinbegović Zufer PP JAGODA Kološići 5
46. Dervišbegović Mirsad SOPP DERVIŠBEGOVIĆ MIRSAD D.Moštre 44
47. Džerizović Naza PP DŽERA Liješeva
48. Nukić Hidajeta SDPS PILI Maurovići 37
49. Alibegović Munevera PP ALIBEGOVIĆ G.Zimča

 

Poljoprivredne proizvođači (obrtnici i fizička lica), za sufinansiranje

nabavke novih priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju

 

Rb. Ime prezime Adresa
1. Džafić Elma PP ELMA Ginje
2. Hodžić Mersad T.Polje
3. Omanović Bečir Okolišće
4. Kubura Fikret Hlapčevići
5. Jusić Haris Dobrinje
6. Begić Enver Bradve 11

 

 

 

 

POMOĆNICA NAČELNICE

Edina Ferizović