SP Rumunija: Visočki karatisti sa 5 svjetskih medalja, vraćaju se danas

Svjetsko Fudokan prvenstvo Cluj, Rumunija održano je od 2-5 nov. 2017. (Od oko 2.000 takmičara iz 40 država)

Reprezentaciju BiH (Tradicionalna karate – do Asocijacija u BiH)  čini li su, između ostalih karatisti i visočkuh klubova KK “Visoko” i KK “Seiken”

Rezultati Visočana :

1. Elma Podojak kihon 3.mjesto 

2. Senahd Bulut kategorija -80 kg 3. mjesto

3. Senahid Bulut apsolutna kategorija U 21 3 mjesto

4. Tim seniori borbe: Sanid Merzić, Igor Grbić, Senahid Bulut i Ajdinović Hilmija 3.mjesto

5. Ajdinović Hilmija -63 kg 3. mjesto

Tim kadeti ; Ivković Harun, Kamerić Harun i Abdulahović Armel 1.mjesto

______________

Rezultati sa Svjetskog Fudokan prvenstva:

1. Podojak Elma: 3 mjesto, kihon djevo. 11-12 g

2. Kamerić Harun: 1. mjesto – 72 kg kadeti

3. Jašarević Nermin: 1. mjesto – 68 kg juniori

4. Mašić Nirhad: 1. mjesto – 80 kg juniori

5. Ajdinović Hilmija seniori: 3. mjesto – 63 kg

6. Bulut Senahid seniori: 3.mjesto – 80 kg

7. Kljako Adnan: kadeti, 3.mjesto + 80

8. Dizdarević Ena seniori: 1 mjesto (kate)

9. Sanid Merzić: seniori, 2.mjesto (kate)

10. Rijalda Džiho: yuts, 3.mjesto – 68 (borbe)

11. Rijalda Džiho: 3. mjesto (kate)

12.Grbić Igor: seniori, 1.mjesto – 84 (borbe)

13.ekipa djev. do 21: 3.mjesto (borbe)
-Rijalda Džiho
-Šeherzada Operta
-Alajmović Dženita
-Klančević Arijana

14.Senahid Bulut: yuts, 3.mjesto (borbe)

15.Tim seniori: 3.mjesto (borbe)
-Grbić Igor
-Merzić Sanid
-Bulut Senahid
-Ajdinović Hilmija

16.Tim – kadeti: 3.mjesto (borbe)
-Abdulahović Armel
-Kamerić Harun
-Ivković Harun

Detaljnije informacije očekujemo po povratku ekipe iz Rumunije. Čestitke stručnom štabu, takmičarima na postignutim rezultatima.
Kao i svim sponzorima koji su pomogli odlazak ekipe na Svjetsko prvenstvo, posebno generalnom sponzoru Prevent BH i direktoru Mirzi Kahrimanu.

Reprezentaciju BiH (Tradicionalna karate – do Asocijacija u BiH)