SP Ruminija: 8 svjetskih medalje, a naša mladist

Tradicionalna karate – do Asocijacija u BiH

Svjetsko Fudokan prvenstvo Cluj, Rumunija od 2-5 nov. 2017. (Od oko 2.000 takmičara iz 40 država)