ŠOMO “Avdo Smajlović” Visoko organizuje koncert World MUSIC Vision

ŠOMO “Avdo Smajlović” Visoko organizuje koncert World MUSIC Vision.

Riječ je o završnom (zimskom) koncertu koji će se održati u srijedu, 20. decembra s početkom u 18:00 sati u sali muzičke škole.