Sokolačka Fabrika tepiha “Fates” u Predionici “Vitex” Visoko

Sokolačka Fabrika tepiha “Fates” zakupila je na šest mjeseci Predionicu firme “Vitex” u Visokom i zaposlila 32 radnika za proizvodnju prediva za vlastite potrebe, prenosi Srna.

Ugovor o zakupu prostora, opreme i postrojenja na snazi je od 1. maja, a proizvodnja u ovom pogonu je počela od 4. maja.

Direktor “Fatesa” Miodrag Dupljanin kaže da je u prvih 15 dana rada ove predionice zadovoljan ostvarenom proizvodnjom, koja teče u skladu sa očekivanjima menadžmenta fabrike.

On je naglasio da je sokolačka fabrika tepiha odlučila da sklopi ugovor o zakupu “Vitexove” predionice, nakon što se ova poslovna jedinica našla u radnom stečaju.

“Ova predionica je skoro 20 godina radila samo za naše potrebe, pa su se nagomilani problemi u njihovom poslovanju direktno odražavali na kontinuitet u proizvodnji ćilima na Sokocu”, kaže Dupljanin.

Na ovaj način, kako je naveo, stvorena je mogućnost da se u zakupljenoj predionici u Visokom obezbjede zalihe prediva za “Fates” za godinu dana, čime će biti riješen jedan od najvećih problema u radu fabrike ćilima na Sokocu.

U ovoj poslovnoj jedinici “Vitexa” proizvodi se predivo za tkačnice “Fatesa”, na bazi prerade domaće vune koju otkupljuju sa ovih prostora.

“Iako smo zbog prevelike ponude smanjivali cijenu `masne` vune, pa čak i prekidali otkup, prošle godine smo otkupili oko 150 tona vune. Ove godine smo opet nastavili otkup, prvenstveno da bi zakupljene kapacitete Predionice u Visokom maksimalno zaposlili”, istakao je direktor “Fatesa”.

Dupljanin kaže da je “Fates” u prošloj godini proizveo za tri odsto više tepiha od plana, izmirio zaostali reprogram po osnovu poreza, doprinosa i porez na promet i ostvario prihod oko 1.000.000 KM.

“Naš osnovni proizvod je mašinsko tkani tepih, kvaliteta 100 odsto vuna, persijskog dizajna sa pet boja različitih veličina i dezena, dok ručni dio proizvodnje sve slabije radimo osim po narudžbi za poznatog kupca”, rekao je direktor fabrike.

On kaže da najveći problem za tekstilce u Republici Srpskoj, pa tako i sokolačke ćilimare, predstavlja neuređeno tržište, nelojalna konkurencija i prisustvo jeftinije robe na tržištu iz zemalja Bliskog istoka.

Cilj menadžmenta ove fabrike je, kaže Dupljanin, da zadrže sadašnji proizvodni program po kome su prepoznatljivi na domaćem tržištu, da se pojave na tržištu Hrvatske i ostanu kao i do sada prisutni na tržištima BiH, Crne, Gore i Srbije.

Akcionarsko društvo Fabrika tepiha “Fates” jedino je preduzeće na Sokocu koje nakon rata nije otišlo ni u jedan od oblika stečaja, uspjelo je prebroditi sve probleme u poslovanju i opstati na tržištu.

Na 10. izboru najuspješnijih u privredi Srpske, dobili su priznanje u kategoriji “naše je bolje za mašinsko tkani tepih “super tebris”.

Fabrika tepiha na Sokocu osnovana je 1976. godine, a danas ima 46 zaposlenih.