Šokantno – Odakle dolaze bolesne tekfirske ideje koje siju smrt ummetom?!

AKO STE SE PITALI ODAKLE NAM DOLAZI BOLEST TEKFIRA, PROGLASAVANJA VECINE MUSLIMANA KJAFIRIMA, EVO ZA IBRETA, STRAŠNO !!!

Prema stavu Stalne komisije za naučna istraživanja i fetve pri Kraljevini Saudijskoj Arabiji, većina muslimana, od prvih generacija sve do danas, su KAFIRI – NEVJERNICI!

Zašto?

Zato što vjeruju da Allah ničemu nije sličan, da Njega ne obuhvata vrijeme i mjesto, da se za Njega ne može kazati da je na nekoj strani. Na to su u svojim djelima ukazali brojni teolozi, učenjaci, imami, hafizi hadisa poput Imama Nevevija i Askalanija komentatora Muslimove i Buharijine zbirke hadisa. Čak i imam Tahavi, na koga se tzv. selefije pozivaju u akaidu,  jasno i nedvosmisleno kaže u svojoj akidetskoj poslanici: „Allah, dželle šanuhu, je bez granica, krajeva, elemenata, udova i djeluje neposredno. Šest strana koje obuhvataju stvorene stvari Njega ne obuhvataju.“

A evo šta kaže Komisija: “Onaj koji kaže: Allah nije iznad ni ispod, ni lijevo ni desno, on se time suprostavlja onome na što upućuju Kur'an i Sunnet i oko čega su se složili muslimani, učenjaci i pobožnjaci, od vremena ashaba, neka je Allah zadovoljan njima. Dužnost je takvome ukazati na istinu, pa ako ustraje u svom stavu, on je NEVJERNIK, OTPADNIK od islama i nije ispravno klanjati za njim.”

Šta reći nakon ovoga? Još kad se zna da je kazna za otpadnika od islama smrt.

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=277&PageNo=1&BookID=3

 

hanefijskimezheb.wixsite.com