Softić: Ekonomski rast od 3% nedovoljan za poboljšanje standarda

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić očekuje da će ekonomski rast u ovoj godini u BiH biti kao i prethodnih – oko 3%, te naglašava da to nije dovoljno za poboljšanje životnog standarda.

– Za zemlju koja se može okarakterisati kao tržište u nastajanju, sa aspiracijama ulaska u EU, koje impliciraju i konvergenciju u ekonomskom smislu, rast ekonomske aktivnosti od tri odsto nije toliko impresivan da bi rezultirao osjetnim poboljšanjem životnog standarda – navodi Softić za Srnu. 

Prema njegovim riječima, BiH su potrebne veće stope ekonomskog rasta kako bi građani mogli očekivati bržu konvergenciju u životnom standardu ka nivou EU, ali i zemalja regiona. 

Guverner Centralne banke BiH navodi da su tokom prošle, ali i ranijih godina, stvoreni preduslovi za rast ekonomske aktivnosti u 2019. 

Softić napominje da je ekonomija BiH u trećem kvartalu lani, prema prvim preliminarnim procjenama Agencije za statistiku, ostvarila ekonomski rast od 3,2% u odnosu na isti kvartal 2017. godine, te rast od 0,5% u odnosu na prethodni kvartal. 

– Posmatrajući bruto društveni proizvod prema ključnim kategorijama, najveći doprinos rastu ekonomije BiH u trećem kvartalu došao je od trgovine na veliko i malo, koja je porasla za 9% i čini više od 50% ukupnog ekonomskog rasta – ističe on. 

S druge strane, prerađivačka industrija zabilježila je pad, čime je rast ukupne ekonomije oslabljen, izvijestila je Srna.