Smailbegović: „Ministar Bevanda nije u pravu – ne može državni budžet biti stabilan ako privreda nije stabilna”

PREDSJEDNIK UNIJE POSLODAVACA, ADNAN SMAILBEGOVIĆ, ZA „SB“: „Ministar Bevanda nije u pravu – ne može državni budžet biti stabilan ako privreda nije stabilna”

Smailbegović je u razgovoru za „Slobodnu Bosnu“ kazao da su poslodavci još prije nekoliko godina tražili da se pomjeri datum uplate PDV-a za kraj mjesca te da je danas za vrijeme pandemije ta inicijativa važnija nego ikad prije.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta BiH, Denis Zvizdić, jučer je u parlamentarnu proceduru uputio inicijativu da se rok plaćanja pomjeri na kraj mjeseca.

“Uputio sam prijedlog o dopuni Zakona o PDV-u, kojim se omogućava donošenje privremene odluke kojom se rok za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a pomjera sa 10.- tog u mjesecu do posljednjeg radnog dana u mjesecu. Ovakva odluka može važiti za period do 90 dana, uz mogućnost da Vijeće ministara BiH istu može produžiti za još 90 dana”, naveo je Zvizdić, uz obrazloženje da bi primjena takve mjere donekle ublažila štetu koju će realni sektor pretrpjeti zbog pandemije koronavirusa.

No, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda promptno se usprotivio Zvizdićevoj inicijativi, smatrajući da se izmjenama Zakona o PDV-u „bez jasnih podloga i analiza može nanijeti veća šteta nego korist“.

“Ovako krucijalne stvari moraju ići tek nakon jasnih podloga i učešća svih u BiH i to uz puni konsenzus”, kaže Bevanda, koji kaže da bi prema njegovoj procjeni pomjeranje rokova za plaćanje PDV-a imalo trenutni efekat na nelikvidnost svih nivoa vlasti „a ne bi imalo ama baš nikakav efekat na pomoć gospodarstvu”. 

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine kazao je u razgovoru za „Slobodnu Bosnu“ da su poslodavci još pije nekoliko godina tražili da se pomjeri datum uplate PDV-a za kraj mjesca.

-Sada, za vrijeme pandemije, ta je inicijativa još važnija jer je doslovno ugrožen opstanak cijelog niza preduzeća, kazao je Smailbegović, uz napomenu da podržava prijedlog Denisa Zvizdića.

Smailbegović kaže da se radi o prijedlogu čiji su efekti temeljito analizirani, i da je Unija na osnovu analize dokumentirano utvrdila da ne bi došlo do značajnijeg uticaja na finansijsku likvidnost entiteta kako to tvrdi ministar Bevanda.

-Podsjećamo da smo institucijama vlasti predložili da ukoliko se plaše za finansijsku likvidnost entiteta, da se pomjeranje datuma za uplatu PDV-a vrši sukcesivno. Na sastanku kojeg su udruženja poslodavaca iz FBiH i RS imali sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH rečeno nam je da za UIO BiH to pomjeranje u tehničkom smislu ne bi predstavljalo nikakvu poteškoću, kazao je Smailbegović.

Na naše pitanje šta bi konretno značilo za privredu da se PDV ne uplaćuje 10. u mjesecu nego posljednjeg dana u mjesecu, Smailbegović je imao spreman odgovor.

-Analize koje je uradilo Udruženje poslodavaca FBiH pokazale su da bi pomjeranje roka za uplatu PDV-a sa 10-og na posljednji dan u mjesecu oslobodilo između 100 do 150 miliona KM za privredu u Federaciji BiH. To bi bila više nego značajna finansijska injekcija za bh. privredu koja bi značajno doprinijela tome da sačuvamo radna mjesta, što nam je odmah nakon zaštite života i zdravlja građana, prioritetni zadatak, kaže Smailbegović.

Naš sugovornik kaže da je u trenutku kada bh. privreda, kao i privreda cijelog svijeta, trpi velike štete zbog pandemije koronavirusa, dobro došao svaki poticaj i svaka mjera koja će pomoći privredi i privrednicima da lakše prebrode ovu situaciju.

-Zbog toga nam je i donošenje ove mjere od strane nadležnih institucija hitno potrebna, kako bismo, osim života i zdravlja ljudi, sačuvali i radna mjesta kao i privredne tokove u BiH. Nesporna je činjenica da naplata PDV u BiH posljednjih godina raste, ponajprije zahvaljujući privrednim aktivnostima. Upravo su privrednici i realni sektor najzaslužniji za fiskalnu stabilnost i stabilizaciju budžeta na svim nivoima. U ovim trenucima nužne su hitne mjere i nužno je da svi preuzmemo dio tereta koji nam je donijela kriza izazvana pandemijom koronavirusa, kazao je Smailbegović, uz napomenu da „nema fiskalne stabilnosti ako privreda nije stabilna“.

(A.M.)

SB