Službeni demant …

SLUŽBENI DEMANT PRAVOBRANILAŠTVA OPĆINE VISOKO NA TEKST “OPĆINA VISOKO POKRENULA PRODAJU FABRIKE GALANTERIJE KTK IAKO JE 20 GODINA NAPLAĆIVALA ZAKUPNINU ZA ŠTA NIJE IMALA PRAVO!?”