Slijede nove smjene u Kantonalnoj bolnici

657

Skupština Zeničko-dobojskog kantona uputit će kantonalnoj vladi zahtjev za poduzimanje aktivnosti na sanaciji stanja u Kantonalnoj bolnici Zenica, nakon što kantonalni poslanici nisu prihvatili izvještaje o radu ove javne ustanove za 2013. i 2014. godinu.

Prema prijedlogu zastupnika Jasmina Duvnjaka, nalaže se Vladi da poduzme mjere radi zaustavljanja negativnih trendova i stvaranja novih opterećenja, koje bi trebale da saniraju sadašnje teško stanje Kantonalne bolnice Zenica. Prošlu 2014. KBZ je završio s gubitkom od tri miliona i 970 hiljada KM, a trenutna ukupna dugovanja ove ustanove procjenjuju se na oko 16 miliona KM. Bolnica pruža medicinsku potporu za više od 400.000 građana i zapošljava 1.637 uposlenika, od čega je samo 293 ljekara.

Vlada ZDK-a će formirati tim za sanaciju ove ustanove, kojeg bi činili predstavnici Ureda premijera, Ministarstva zdravstva, Ministarstva finansija i upravljačkih struktura KBZ-a, a prema diskusijama poslanika Kantonalne skupštine sugerirano je da se za ovu ustanovu realizira kreditno zaduženje radi sanacije dugovanja. Na ovaj način bi se znatno skratilo vrijeme za ozdravljenje stanja u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Po riječima Miralema Galijaševića, premijera Vlade ZDK-a, slijedi hitno poduzimanje konkretnih koraka na ozdravljenju stanja u zeničkoj bolnici, koje uključuje i smjene Upravnog odbora i menadžmenta. U obraćanju direktor Harun Šestić je izrazio želju da ubuduće ova ustanova ima bolje uvjete rada zbog samih pacijenata, ali i bolje uvjete rada svih zaposelnika.

Jedan od zaključaka sjednice predložili su članovi Kluba poslanika SBB-a, koji traže da Skupština uputi prijedlog Finansijskoj policiji da izvrši kontrolu i ispita poslovanje Kantonalne bolnice Zenica za posljednjih desetak godina.

Komentari

komentara