Slastičarna pored Betonskog mosta

1819

Iz arhive Zdenka Antovića danas izdvajamo jednu fotografiju koja svjedoči o slastičarnama u Visokom. Mlađi Visočani poznaju slastičarne kod “Hafeta”, “Ilijasa” i “Šoka”, “Fontana”, “Orange”… Međutim, mnogo ranije postojala je i slatičarna na ulazu u park pored Betonskog mosta; vlasnik Nurudinović Islam.

Malo Visočana zna da je na ovom mjestu bila slastičarna, na samom ulazu u gradski park.
Islam je prije imao svoju slastičarnu na Sebilju.

Komentari

komentara