Skupština ZDK: Usvojen Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti

Skupština ZDK: Usvojen Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti

Jučer usvojeni Prijedlog Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti ZDK u diskusiji tokom Skupštine ZDK ocijenjen je kao jedno od najboljih zakonskih rješenja na prostoru BiH, te je dobio pohvale svih poslanika koji su izlazili za govornicu.

Amandman prof. dr Amira Ganića na Prijedlog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti dobio je podršku zsatupnika i donsimo ga u cjelosti:

AMANDMAN I

Član 14. stav (3) tačka a) Prijedloga Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, mijenja se i glasi:

a)  šest članova istaknutih naučnika s akreditovanih visokoškolskih ustanova ili naučnih instituta, pri čemu se treba voditi računa o zastupljenosti temeljnih naučnih oblasti:

Obrazloženje amandmana

U današnjem poimanju nauke i naučnoistraživačkog rada intencija je i poodavno praksa u razvijenom naučnom svijetu da ova problematika nema bilo kakve barijere, a posebno se to odnosi na geografsku omeđenost naučnog djelovanja. Samo nauka i naučni rad koji podrazumijeva sveobuhvatnost i multidisciplinarnost može u konačnici da daje adekvatne rezultate i rješenja.

Mišljenja sam da nije dobro da se, kako je to navedeno u Prijedlogu zakona, članovi Vijeća za nauku biraju samo sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Zašto nebi mogli u isto Vijeće da budu izabrani i naučni radnici sa drugih visokoškolskih i/ili naučnoistraživačkih institucija iz Bosne i Hercegovine (a koji eventualno imaju mjesto prebivališta na području ZDK), posebno iz naučnih oblasti koje nisu dovoljno zastupljene na naučnoistraživačkim institucijama sa ZDK.

 

S poštovanjem

 

Podnosilac amandmana:

Prof. dr Amir Ganić