Skupština ZDK prihvatila inicijativu za promjenu datuma Dana ZDK

Jučer je Skupština ZDK, između ostalog prihvatila Inicijativu prof. dr. Amira Ganića da se za Dan ZDK pronađe neki novi datum, a kao argument je istaknuta činjenica “da je datum obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona 29. august. Građani općine Visoko znaju da se takođe isti dan (29. 08.) u Visokom slavi Dan općine Visoko, koji ima znatno dužu tradiciju u obilježavanju.”

Ovdje treba naglasiti da su se VISOČKI poslanici, jučer prilikom izjašnjavanja o ovoj inicijativi ponijeli LICEMJERNO – od njih ŠEST, prilokom glasanja u skupštinskoj sali je bilo samo DVA.

 

Zastupnik u SkupštiniZeničko-dobojskog kantona   
Prof. dr Amir Ganić

 

Razlozi za podnošenje zastupničke inicijative za promjenu datuma obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona.

Kao osnovna, navodim dva razloga koji su me podstakli da podnesem gore navedenu inicijativu sa pomenutim sadržajem

Prvi razlog leži u činjenici da je datum obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona 29. august. Građani općine Visoko znaju da se takođe isti dan (29. 08.) u Visokom slavi Dan općine Visoko, koji ima znatno dužu tradiciju u obilježavanju.

Kako se navedeni razlog za podnošenje inicijative nebi stavio samo u kontekst lokalpatriotskog djelovanja (koje je takođe prisutno), neophodno je istaknuti kako je historiografska konekcija datuma i šireg područja općine Visoko mnogo značajnija i jača u usporedbi sa područjem Zeničko-dobojskog kantona.

U ovoj godini, za razliku od prethodnih, po prvi put je Dan obilježavanja Zeničko-dobojskog kantona svečano priređenupravo 29. augusta. S drugu stranu, Dan općine Visoko je uvijek obilježavan 29. augusta, bez obzira koji bio dan po redu u sedmici. Dakle, u 2017. godini za isti dan su obilježeni važni datumi kako u Visokom tako i u Zenici (sjedištu Kantona).

Pored ostalih, prilikom obilježavanja ovog značajnog datuma ove godine, problem je bio za skupštinske zastupnike koji dolaze sa područja općine Visoko, gdje da taj Dan prisustvuju svečanosti. Lični stav je bio da ove godine (za razliku od svih prethodnih) prisustvujem svečanosti obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona samo iz jednog jedinog razloga. Naime, isti dan je iskorišten da se u svečarskoj atmosferi obilježavanja Dana Kantona, inauguriše i drugi skupštinski zastupnik iz reda ASDA, (Elmedin Kovač) koji je nakon odstupanja Mufida Bečarevića bio slijedeći na listi stranke. U svojstvu predsjednika Kluba zastupnika ASDA u Skupštini ZDK, bilo bi krajnje neozbiljno i politički neodgovorno kako prema kolegi, tako i prema stranci a i najvišem zakonodavnom tijelu ZDK, da budem neopravdano odsutan. U svakom drugom slučaju uvijek ću biti na obilježavanju Dana moje Općine.

Drugi razlog za podnošenje inicijative za promjenu datuma obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona zazire više u lične percepcije društveno-političkog uređenja Bosne i Hercegovine, koje je još uvijek na snazi.

Kao legalista poštujem zakonske propise Bosne i Hercegovine kao i njeno trenutno uređenje. Međutim, sa postojećim konceptom uz dva entiteta, 10 kantona i Brčko distriktom po slobodnoj procjeni, mislim da se većina građana ne slaže. Brojni su nažalost neuspjeli politički pokušaji da se dođe do određene reorganizacije ukupnog državnog ustroja. Smatram, da je posebno neophodno raditi na reorganizaciji FBiH, jer se pokazalo da je 10 kantona sa silnom administracijom prevelik kako tehnički tako i materijalni teret za sveukupno funkcionisanje sistema.

U situaciji kada nam je važeći Ustav sa postojećim državnim uređenjem na silu nametnut i nepravedan (lično uvjerenje), te da je Isti kroz vrijeme pokazao svu svjoju manjkavost i nedostatke, neminovno je raditi na njegovom preustroju. Također, nemogu a da ne iskažem ličnu potrebu da dokle god budem direktno ili indirektno politički involviran i aktivan, intencija će mi biti za promjenom takvog stanja, posebno misleći na drugačiju organizaciju unutar FBiH.

Iz naprijed navedenog, a u funkciji podnešene inicijative za promjenu datuma obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, nikako nemogu prihvatiti činjenicu da Dan Kantona vezujemo za jedan od najvažnijih datuma u ukupnoj historiji postojanja Bosne i Hercegovine, odnosno, nekada Bosanske države. Moj lični stav je da je prije svega ljudski ali i politički apsolutno neozbiljno i neodgovorno stavljati konekciju između ovog važnog Datuma i neke konstitutivne prostorne jedinice na području Bosne i Hercegovine, za koju se nemože sa sigurnošču tvrditi koliko će još dugo biti postojna.

 

S poštovanjem

 

 

Podnosilac inicijative

 

Prof. dr Amir Ganić