Skupština ZDK hitno usvojila izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK, što je bila i jedina tačka današnje 8. redovne sjednice.

Pomenuti je zakon stupio na snagu 5. oktobra prošle, a njegova primjena počela je 1. januara 2019. godine te je bilo predviđeno da Uprava policije dobije status samostalnog budžetskog korisnika.

Današnjim usvajanjem izmjena i dopuna, međutim, odgođena je primjena te odredbe do 1. januara 2020. godine. To znači da je Upravi policije ZDK, samo za tekuću godinu, ukinuto pravo samostalnog raspolaganja sredstvima za plaće i naknade policijskih službenika, zatim za nabavku opreme, školovanja kadeta i pune operativne nezavisnosti policije u odnosu na resorno ministarstvo te izvršnu vlast, jer se pomenuta odredba u praksi pokazala neprimjenjivom u trenutnoj situaciji.

Odnosno, pomenuta odredba nije usklađena s usvojenim budžetom ZDK za 2019. godinu, kojim su predviđena sredstva samo za Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK u cjelini.

federalna.ba