Skupština Sportskog saveza općine Visoko

Izvještajno-izborna Skupština Sportskog saveza općine Visoko održana je 23. januara 2017. godine

“U proteklim godinama, odnosno takmičarskim sezonama, pa i ovoj sportski klubovi, organizacije i udruženja koja egzistiraju na području naše općine postigli su zapažene rezultate što treba da raduje sportsku javnost koja redovno prati sportska natjecanja u kojima učestvuju naši sportski klubovi” – kaže se u Izvještaju o radu Sportskog saveza općine Visoko za mandatni period 2012-2016. godinu.

Na osnovu prispjelih prijedloga članica Sportskog saveza općine Visoko, klubovi su delegirali svoje predstavnike za popunu radnih tijela Sportskog saveza općine Visoko.
Svi predloženi kandidati su se našli na izbornim prijedlozima, a niti jedan prijedlog nije izostavljen ili izbrisan.

Izborni postupak i glasanje su obavljeni u skladu sa Statutom Sportskog saveza općine Visoko, a sve skupštinske odluke su usvojene jednoglasno.

U izbornom postupku Skupština je potvrdila mandate:

– Redžep Građan, predsjednik UO Sportskog saveza općine Visoko,

– Akif Limo, podpredsjednik UO

Upravni odbor – članovi:
Munever Zahirović
Rasim Aščalić
Senad Goralija
Amina Hadžimehanović
Mahir Hasandić
Raif Ahmić
Sabrija Limo

Predsjednik Skupštine Sportskog saveza općine Visoko:
Muhamed Halilbegović

Nadzorni odbor:
Haris Mulahasanović
Edin Valjevac

Sportski savez općine Visoko