”Škole za mir”

U subotu, 02.12.2017. su učenici IV2 odjeljenja Osnovne škole ”Safvet-beg Bašagić” prisustvovali radionicama za učenike u okviru seminara ”Škole za mir” koju organizira organizacija ”Sana” iz Velike Britanije. Radionice za učenike su održane u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji i trajale su od 09:00 do 13:00.

Cilj organizacije ”Sana” koju predvodi Paul Johns je umrežiti škole u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Velikoj Britaniji da propagiraju mir. Organizacija nudi podsticaj osmišljavanju odgojno-obrazovnih aktivnosti koje će promovirati saradnju u sadašnjosti i težnju ka mirnoj budućnosti.

Seminar u Visokom je počeo jučer i trajat će tri dana. Pored pedagoga iz Velike Britanije, učešće su uzeli profesori Engleskog jezika iz Visokog, Tuzle i Zenice. Radionice za profesore na seminaru vode profesori Razredne nastave Sam Taylor and Carl Thornton iz Velike Britanije.
Učesnici-učenici iz Osnovne škole ”Safvet-beg Bašagić” na seminaru bili su: Dragunić Vedad, Fatić Sumeja, Fejzović Esad, Halilović Adna, Hasečić Malik, Husika Sumeja, Imamović Hana, Karalić Armin, Memišević Advin, Muharemović Sara, Purišević Emina, Puščul Amel, Redžić Mustafa, Sirćo Emin, Smailagić Amila, Šabanija Benjamin, Vranić Enid i Zečević Emin.