Škola za muzičko obrazovanje “Avdo Smailović” Visoko

avdo smajlovicOva škola osnovana je 27. juna 1973. godine i radila je u sastavu. Š. «Ahmed Fetahagić« da bi se 1979 godine osamostalila i dobila naziv« Osnovna muzička škola 22 decembar».Pod tim imenom radi sve do 20.01.1993 godine kada mijenja ime u «Škola za osnovno muzičko obrazovanje Avdo Smailović« Visoko. Od 1989 pa do 1992. godine, nastava se odvijala i u područnoj školi u Fojnici. Danas takodje imamo područnu školu ali u Brezi, koja je počela sa radom 2001.godine i koju pohadja 59 . učenika na odsjecima:klavir i harmonika. Matičnu školu u Visokom pohađa 152 učenika na odjecima: klavir, gitara, harmonika i violina . U nastavni proces uključeno je 17 nastavnika.Posebno smo ponosni na činjenicu da je naša škola jedina muzička škola od Sarajeva do Zenice, koja je u toku rata opstala i radila u vrlo teškim uslovima. Ponosni smo i na činjnicu da je medju nastavnicima ove škole 5. naših bivših učenika. Od 1996 godine do danas,27 naših učenika je nastavilo muzičko obrazovanje u srednjoj muzičkoj školi i na akademiji, kako u Sarajevu, tako i u Zagrebu, Mostaru, Istočnom Sarajevu, u Parizu itd. Učenici naše škole su svih poslijeratnih godina učestvovali na svim Federalnim takmičenjima muzičkih škola i svaki put se vraćali sa osvojenim nagradama.U poslijeratnom periodu škola je doživjela značajnu ekspanziju kako u obrazovnom tako i u materijalnom pogledu. Bogatija je za čitav niz novih instrumenata,školskih pomagala,učila, bibliotečkim fondom kao i malom koncertnom salom. Za sve su to zaslužni: Ministarstvo za obrazovanje nauku i kulturu ZE-DO kantona.radne organizacije snašeg grada a posebno Općina Visoko. Učenici ove škole stalni su gosti na svim značajnijim manifestacijama u našem gradu i veeć su postali dio kulturnog miljea ovog grada.

Adresa: Islamovića 6
Telefon: +387 32 738 790
E-mail: somo.asmajlovic@yahoo.com
Direktor: Škobalj Armen

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus