Škola letenja Aerokluba ”Izet Kurtalić’ potpisala je Sporazum o poslovnoj tehničkoj saradnji sa Fakultetom za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

POTPISAN SPORAZUM IZMEĐU ŠKOLE LETENJA AEROKLUBA IZET KURTALIĆ I FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Škola letenja Aerokluba ”Izet Kurtalić’ potpisala je Sporazum o poslovnoj tehničkoj saradnji sa Fakultetom za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu (FSK). FSK je visokoškolska ustanova koja realizuje studijske programe iz oblasti saobraćaja (Cestovni saobraćaj, Željeznički saobraćaj i Zrakoplovni saobraćaj) i komunikacija (Komunikacijske tehnologije, Kompjuterske i informacijske tehnologije, Poštanske tehnologije).
Kao državni fakultet ima dugu tradiciju obrazovanja, iz kojeg su izlazili i izlaze najperspektivniji kadrovi i inženjeri iz oblasti saobraćaja i komunikacija, uključujući i generacije aero-tehničkog osoblja,pilota i kontrolora letenja. Škola letenja Aerokluba ”Izet Kurtalić” je odobrena organizacija za za obuku koja je odobrena u skladu sa standardima zahtjevanim od Evropske Organizacije za sigurnost zrakoplovstva (EASA). Saradnja potpisnica Sporazuma predstavlja približavanje prakse i teorije iz oblasti zrakoplovnog saobraćaja, sa posebnim osvrtom na letačke operacije, sisteme zrakoplova, vazduhoplovne propise, aero- tehničke poslove kao i sve prateće procese koji se vežu uz zrakoplovnu djelatnost. Studenti će imati priliku direktno sudjelovati u organizacijsko operativno djelovanje škole i njene aktivnosti te usavršavati vlastita znanja i vještine.
Sporazum predstavlja i veliki značaj u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti Univerziteta u Sarajevu, gdje će se studenti moći baviti i naučnim radom iz oblasti zrakoplovstva. Osim edukacije sporazumne strane će zajednički nastupati i sarađivati na izradama studija, elaborata te lokalnih i međunarodnih projekata. Ova saradnja predstavlja iskorak za kvalitet, inovativnost, fleksibilnost i usaklađenost sa potrebama i zahtjevima održivog razvoja saobraćajno-komunikacijskih sistema u Bosni i Hercegovini.

Škola Letenja – Visoko