Skandalozno: Na mala vrata uvedena treća komponenta u Fudbalski savez Bosne i Hercegovine

Krajem avgusta održana je redovna Skupština Fudfbalskog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj su delegati između ostalog i izglasali promjenu Statuta.

Par dana kasnije na službenim stranicama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine izdato je saopštenje u kojem je javnost šturo obavještena da je došlo do promjene Statuta, no nije objašnjeno kojih članova.

Međutim, par mjeseci kasnije konačno je i Fudbalski savez naše zemlje skupio hrabrosti i novi Statut objavio na službenim stranicama, vjerovatno se nadajući da će promjene proći neopaženo.

A, te promjene vratile su Fudbalski savez naše zemlje najmanje 10-ak godina u prošlost kada su zapravo čelnici FIFA-e i UEFA-e iz članstva privremeno supendovale krovnu kuću bh. fudbala.

O čemu se radi? Naime, voljom 56 prisutnih delegata od 60 ukupno, između ostalog promijenjen je član 38. Statuta FSBiH, koji je zapravo i najvažniji član, a tiče se Izvršnog odbora, odnosno donošenja odluka od strane “vlade bh. fudbala”.

U Statutu na kojem su svojevremeno radili UEFA i FIFA u članu 38. je stajalo:

– Izvršni odbor donosi pravovaljane odluke ako za njih glasa više od dvije trećine prisutnih članova.
– Na ponovo zakazanoj sjednici, sjednici, pravovaljane odluke se donose ako je za njih glasala barem apsolutna većina (tj.50%+1) prisutnih članova.
– Međutim, odluke koje se tiču pitanja definisanih članom 35. stavovima 1b), 1c), 1g), 1i), 1k), 1o), 1s), 1t) i 1u), 1v) i 1w) traže na prvom sastanku podršku najmanje 12
članova, a više od dvije trećine prisutnih članova na drugom sastanku sa istim dnevnom redom.
– Izvršni odbor može donositi odluke samo o onim pitanjima koja su pravovaljano stavljena na dnevni red.
– Odluke Izvršnog odbora stupaju na snagu odmah, osim ako Izvršni odbor odluči drugačije.

S druge strane, u novom Statutu u članu 38. stoji:

– Izvršni odbor donosi pravovaljane odluke ako za njih glasa više od dvije trećine (2/3) prisutnih članova, od kojih jedan glas mora biti iz FSRS i 2 (dva) glasa iz NS FBiH (po jedan
predstavnik iz Kantonalnog i jedan predstavnik iz Županijskog saveza).
– Na ponovo zakazanoj sjednici, pravovaljane odluke se donose ako je za njih glasala apsolutna većina (tj.50%+1) prisutnih članova, sa najmanje 1 (jednim) glasom predstavnika
iz FSRS i 2 (dva) glasa predstavnika iz NS FBiH (po /1/ jedan predstavnik iz Kantonalnog saveza i /1/ jedan predstavnik iz Županijskog saveza). U slučaju jednakog broja glasova
smatra se da je glas Predsjednika odlučujući za donošenje pravovaljane odluke.
– Izvršni odbor može donositi odluke samo o onim pitanjima koja su pravovaljano stavljena na dnevni red.
– Odluke Izvršnog odbora stupaju na snagu odmah, osim ako Izvršni odbor odluči drugačije.

Dakle, da pojednostavimo, prije ove sramne promjene, selektora našeg nacionalnog tima teoretski je moglo izabrati recimo 7 članova IO bez obzira kako se zovu i odakle dolaze a danas je situacija potpuno drugačija. Danas izbor selektora mogu blokirati i predstavnici iz reda Bošnjaka ili kako to stručno kažu u FSBiH predstavnici iz kantonalnih saveza, zatim predstavnici iz reda Hrvata ili iz županijskih saveza, kao i predstavnici iz reda Srba, odnosno iz Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Odnosno na narednoj sjednici koja će biti održana 22. decembra ili tačnije na ponovljenoj sa istim dnevnim redom, na kojoj će se birati novi selektor, teoretski je moguće da čak 11 članova IO ne može izabrati ime Bajevićevog nasljednika s obzirom da među tih 11 može da ne bude nijedan od članova IO iz Županija, kako se to navodi u Statutu.

A, da bi stvar još bila tragičnija, ili komičnija, kako god hoćete, upravo ovaj dio koji govori o predstavnicima iz kantonalnih i županijskih saveza zapravo predstavlja bezobrazluk ili neznanje onih koji su pisali Statut, jer postavlja se pitanje šta su kantonalni, a šta županijski savezi. Znači li to da dijelimo članove IO na fudbalske i nogometne? I još važnije, jesmo li na mala vrata uveli nelegalnu treću komponentu u NFSBiH i šta će za ove izmjene reći UEFA ili FIFA, ako ikad za njih i saznaju.

Na kraju, ne manje važno, postavlja se pitanje da li “pisci” Statuta i oni koji su digli ruke prilikom izglasavanja, poštuju Ustav Federacije BiH koji je naziv Županija još daleke 1998. godine proglasio neustavnim.

Portal SportSport.ba