Sigurnost građana i povjerenje u policiju, naši su prioriteti

Naša Riječ / Dario Pekić, ministar MUP-a ZDK: Sigurnost građana i povjerenje u policiju, naši su prioriteti

O aktuelnoj bezbjedonosnoj situaciji u ZDK, kontrolama vozača, statističkim podacima u oblasti kriminaliteta i bezbjednosti saobraćaja, te o opremi, platama i kadrovskom jačanju policijskih službenika, razgovarali smo sa Dariom Pekićem, ministrom unutrašnjih poslova u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, a povodom 15. januara – Dana vozača i automehaničara. Ministar Pekić rođen je 21.10.1965. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju mašinsku školu je završio u Visokom, a Fakultet za fizičku kulturu i tjelesni odgoj u Sarajevu, gdje je stekao zvanje magistra i profesora tjelesnog odgoja. Funkciju ministra u Ministarstvu unutrašnjih poslova obnaša od kraja marta 2019. godine, a sumirajući rezultate tokom protekle godine ističe da je zadovoljan postignutim rezultatima.

U opadanju trend kriminaliteta i broj saobraćajnih nesreća 

NR: Kako ocjenjujete rad Ministarstva unutrašnjih poslova? Jeste li zadovoljni urađenim?

PEKIĆ: Zadovoljan sam rezultatima postignutim u protekloj, 2019. godini jer sve organizacione jedinice MUP-a su izvršile postavljene zadatke. Veoma bitno je naglasiti da je bezbjedonosna situacija na području cijelog Kantona bila na zadovoljavajućem nivou, s tim da uvijek postoji prostor za još veći napredak i bolje rezultate. Ono što naročito ohrabruje jeste podatak da nismo imali neriješenih teških krivičnih djela niti krivičnih djela koja bi u većoj mjeri uznemirila javnost.

NR: Kakva je aktuelna sigurnosna situacija u ZDK?

PEKIĆ: Bezbjedonosna situacija je na zadovoljavajućem nivou. Nadležne komisije i Skupština ZDK izvršile su analizu našeg rada i dale pozitivno mišljenje, što nas obavezuje da nastavimo raditi na poboljšanju bezbjednosne situacije.

NR: Koliko često se vrše kontrole i akcije vozača te koliko njih je tokom protekle godine isključeno iz saobraćaja zbog nepoštivanja propisa?

PEKIĆ: Svakodnevno, na području kantona, u okviru redovnih poslova i zadataka, vrše se kontrole vozila i vozača u skladu sa našom procjenom gdje obavljamo i vanredne aktivnosti. Tu mislim, prije svega, na pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontroli alkoholiziranosti vozača, prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanje vozilom bez vozačke dozvole, upravljanje neregistrovanim vozilom, upotrebu mobilnog telefona za vrijeme vožnje i slično. U toku prošle godine, kontrolisano je ukupno 141.122 vozila i vozača, a sankcionisano je 101.348 vozača.

NR: Da li su statistički podaci u oblasti kriminaliteta i bezbjednosti saobraćaja u 2019. godini povoljniji u odnosu na godinu ranije?

PEKIĆ: Sa zadovoljstvom mogu reći da je trend kriminaliteta, u odnosu na 2018. godinu, u opadanju jer policijski službenici pored represivnih, poduzimaju i preventivne mjere i radnje koje su dale dobar rezultat. Isto tako, broj saobraćajnih nezgoda je u opadanju. U 2018. godini registrovane su 4.202, a u 2019. godini 2.991 saobraćajna nezgoda, što je 1.211 nezgoda manje. Tu je akcenat stavljen na preventivni rad, te na području cijelog Kantona i dalje uvodimo pametne kamere koje otkrivaju neregistrovana vozila u saobraćaju, vozila za kojima se traga i slično.

(kompletan tekst pročitajte u štampanom izdanju Naše riječi)