„SIGMA TRADE“  – U nama ćete pronaći partnera

ZA VAS, PRATIMO ZAKONSKE IZMJENE, TE VAM POMAŽEMO DA IH PRIMIJENITE I POŠTUJETE !

Nadamo se da ćete u nama pronaći svog partnera i da ćemo zajedno Vašu firmu učiniti  pozitivnom i velikom na tržistu, kao i poželjnom za Vaše zaposlenike!

 

„SIGMA TRADE“  d.o.o.  Visoko

Adresa: Alije Izetbegovića br.1

Tel/fax: ++387 32 738 090

Mobitel: ++387 61 104 956

U skladu sa današnjim ubrzanim tempom života,čestim i brojnim zakonskim izmjenama, vjerovatno ne želite, pretjerano, trošiti svoje dragocjeno vrijeme na računovodstovo. Mogućnost prepuštanja računovodstva, osobama koje se time bave,  je pred Vama.

Prestanite trošiti  svoje dragocjeno vrijeme na Vaše računovodstvo i više se posvetite Vašem osnovnom cilju – ostvarivanju profita.
Sigurno ne biste imali ništa protiv da dobijete od svog računovođe i više nego što očekujete. Mi  savjetujemo i pomažemo u poslovanju sa računovodstvenog i poreznog aspekta. Naše društvo pruža usluge svim pravnim i fizičkim licima,u zavisnosti od Vaših potreba…

– Pomoč pri osnivanju /registraciji
– Izrada pravilnika

– Izrada računovodstvenih politika

– Vođenje poslovnih knjiga po kontnom planu (dnevik knjiženja, glavna knjiga)

– Vođenje pomoćnih knjiga (KIF, KUF, Glavna blagajna,Devizna blagajna)

– Unos podataka u knjigu prihoda i rashoda (KPR)

– Unos podataka u knjigu potraživanja i obaveza (Obrazac EPO)

– Analitika kupaca i dobavljača, stanje konta pojedinih partnera, izvodi otvorenih stavki

– Analitika osnovnih (stalnih) sredstava i godišnji obračun amortizacije

– Prijava/odjava radnika, vođenje matičnih evidencija

– Obračun plaća i MIP obrasci, godišnji izvještaj o primanjima radnika – GIP obrazac

– Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske saradnike, godišnji izvještaj o primanjima vanjskih saradnika

– Mjesečni obračun PDV-a za Upravu za indirektno oporezivanje

– Prijava posebnih poreza

– Godišnji i periodični finansijski izvještaji

– Godišnja prijava poreza na dohodak sa svim potrebnim prilozima

– Izrada faktura

– Izrada kalkulacija

– Izrada otpremnica

– Izrada zapisnika o promjeni cijena

– Izrada putnog naloga i obračun putnih troškova

– Pisanje ugovora, odluka, zapisnika …

– Porezno savjetovanje

– Zastupanje klijenata pred organima kontrole

ZA VAS, PRATIMO ZAKONSKE IZMJENE, TE VAM POMAŽEMO DA IH PRIMIJENITE I POŠTUJETE !

Nadamo se da ćete u nama pronaći svog partnera i da ćemo zajedno Vašu firmu učiniti  pozitivnom i velikom na tržistu, kao i poželjnom za Vaše zaposlenike!