“Setup” Visoko: Okupljeni oko ideje vjerovanja u mogućnost poticanja pozitivnih promjena

Udruženje “Setup” iz Visokog čine ljudi okupljeni oko ideje vjerovanja u mogućnost poticanja pozitivnih promjena, kroz vlastiti primjer

Udruženje “Setup” iz Visokog je osnovano 2012. godine u Visokom od strane mladih ljudi, entuzijasta, i za proteklih pet godina uspjelo je “razmrdati” na sebi svojstven način kulturna i druga dešavanja na području visočke opštine, ali i šire. Članovi za sebe kažu da su u svojoj strukturi dinamično, multidisciplinarno udruženje zasnovano na principu platforme, odnosno platforme za razmjenu, izradu i provedbu ideja, a putem organizovanja seminara, edukacija, izložbi, debata, prostornih instalacija, radionica i slično.

 

“Udruženje su pokrenuli ljudi okupljeni oko ideje vjerovanja u mogućnost poticanja pozitivnih promjena, kroz vlastiti primjer. Stvaranje kreativne atmosfere i zastupanja društveno odgovornog rada u lokalnom i regionalnom okruženju su naše osnovne smjernice”, ističe Jasmin Sirčo, jedan od osnivača Udruženja “Setup”.

Jedan od njihovih prvih projekata, a koji je tada izazvao brojne pozitivne komentare, bio je projekt “StoLica”, koji je predviđao redizajn otvorenih javnih površina u Visokom. Prvenstveni cilj tog projekta je bio da uz minimalna sredstva i intervencije omogući transformacije i renamjene pet javnih otvorenih površina.

“Uradili smo projekte, napravili prezentaciju, a nakon toga na svakoj lokaciji uradili instalaciju – otvoreno kino, dječiju radionicu, izložbu, kako bi pokazali stvarne potencijale prostora”, dodaje Sirčo uz napomenu da je “Setup” za ovaj projekt dobio specijalnu nagradu žirija na šestoaprilskoj izložbi Collegium artisticum 2013. godine.

Osim ovoga, “Setup” se posebno ističe organizovanjem “MMS festivala umjetnosti i kreacije – Many Men Show”, koji se već pet godina održava u Visokom. U pitanju je multidisciplinarni godišnji festival umjetnosti i kreacije, koji nastoji da podstakne razmjenu ideja, afirmaciju kulture, kao i stvaranje mreže kreativnih invidua i grupa na lokalnom i regionalnom nivou. Kada su urbanističko-arhitektonski projekti u pitanju, izradom idejnih projekata “Setup” nastoji aktivno uticati na zajednicu i programski dopuniti i osmisliti prostorne cjeline. Neki od najznačajnih projekata su Street workout, Krug – urbanističko-arhitektonski projekt užeg centra grada Visokog, projekt rekonstrukcije Galerije “Likum ‘76”, idejni projekt rekonstrukcije raskrsnice, te interesantan projekt Muzej srednjovjekovne Bosne Mili.

“Trenutno radimo na par projekata, kao što je organizacija šestog MMS festivala te projektima vezanim za strategiju razvoja turizma u opštini Visoko. Djelovanje Setupa je prvenstveno vezano za prostor Visokog, ali svakako zavisno od projekata i nivoa na kojima radimo, sarađivat ćemo sa sličnim organizacijama i institucijama i iz drugih mjesta. U proteklom periodu dobili smo određenu podršku lokalne zajednice i uspjeli smo da realizujemo aktivnosti vezane za organizaciju festivala MMS, izložbi, predavanja i instalacija…. Međutim, veliki broj projekata, prvenstveno intervencija u prostoru, nisu realizovani i prepoznati, pa se nadamo da ćemo u narednom periodu i na tom polju imati bolje rezultate”, poručio je Jasmin Sirčo.

Naša Riječ