Servis personalne asistencije je investicija u ljude!

ZANEMARENI OD DRŽAVE, ENTITETA, KANTONA: Servis personalne asistencije je investicija u ljude!

Ovo nije političko pitanje ovo je pitanje ljudskosti i ljudskih prava…

Peticija za uvođenje servisa personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u BIH nastala je kao aktivnost u okviru kampanje: „Šta za vas znači sloboda?“. Kampanju provodi organizacija Bosnian Doctors for Disabled, a pokretači ove peticije kažu da se sa njom dodatno žele upoznati građani o tome šta je to servis podrške personalne asistencije za osobe sa invaliditetom i koliko je personalna asistencija važna za svakodnevni život osoba sa invaliditetom.

Peticija će biti predata donosiocima odluka na svim nivoim vlasti i koristiće se kao alat u zagovaranju i pregovaranju u svrhu uvođena servisa podrške personalne asitencije u BiH, a koji za nas znači život i slobodu.

Jelena Backović, koordinatorica promocije Bosnian Doctors for Disabled kaže da u Bosni i Hercegovini Servis personalne asistencije nije  prepoznat kao  ključni element za samostalan život osoba sa invaliditetom.

“U većini slučajeva se ni pravilno ne tumači šta je to servis podrške personalne asistencije i šta je personalni asistent. U FBiH ne postoji šifra zanimanja personalni asistent, a kamoli nešto drugo! U FBiH samo NVO pružaju usluge servisa personalne asistencije i to zahvaljujući donatorima. Bosnian Doctors for Disabled već sedam godina uz pomoć austrijske sestrinske organizacije Austrian Doctors for Disabled i drugih donatora mukotrpno održava servis aktivnim kako bismo nastavili pružati podršku našim korisnicima. Međutim, naša lista čekanja se širi i sada na njoj imamo preko 100 osoba sa najtežim invaliditetom, donatori unatoč izvanrednim rezultatima polako gube entuzijazam za pružanje podrške. Glavni razlog je taj što država, entiteti, kantoni nemaju interesa da investiraju u svoje građane, pa zašto bi oni. Upravo je to servis personalne asistencije investicija u ljude”, rekla je za BUKU Jelena Backović.

Dodaje da u RS samo grad Banjaluka pruža neki vid sistemskog riješena  i servisa podrške iako ni to nije odgovarajuće rješenje, pa tako jedan personalni asistent pruža uslugu personalne asistencije za četiri  osobe.

“Svaka osoba ima pravo maksimalno šest sati personalne asistencije. Pitanje je šta da radi osoba sa invaliditetom kojoj je potrebna asistencija 24 sata, da li da prestane živjeti možda ode u ‘hibernaciju’. Osobe sa najtežim invaliditetom žive u svim entitetima, kantonima, gradovima i općinama. Da li oni zalužuju živjeti ili samo postojati? Ovo nije političko pitanje ovo je pitanje ljudskosti, ljudskih prava, zato svi imamo obavezu da radimo na njegovom rješavanju od najvišeg nivoa do najnižeg, bez prebacivanja loptice nadležnosti! Mi ćemo kroz kampanju ponuditi moguća riješenja”, ističe Backović.
Dodaje da servis personalne za osobe sa najtežm invaliditetom pretstavlja sve, jer je on kamen temeljac samostalnog života, slobode izbora i kontrole o tome kako će voditi svoj život. Uz servis personalne asistencije premošćuju se fizičke barijere koje su nametnute od strane invaliditeta, ali i okruženja. On omogućava ljudima da žive, da se školujemo, da se zapošljavaju, putuju i zasnivanje porodice…

O tome koliko je značajna podrška ovog tipa pročitajte u tekstu Anesa Mehića:

KONKRETNI PRIJEDLOZI

Ova peticija aktivna je na nivou cijele Bosne i Hercegovine, jer iste probleme imaju osobe sa invaliditetom u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru, Banjaluci, Doboju, Trebinju ili bilo kojem drugom mjestu.

Kada je riječ o konkretnim rješenjima da u našoj zemlji servis personalne asistencije postane standard Jelena kaže da je potrebno uvesti standard ocjenjivanja invaliditeta i samim tim potrebe za personalnom asistencijom, a organizacija Bosnian Doctors for Disabled ima razvijenu metodologiju koja ne zahtjeva dodatna novčana sredstva. Potrebno je uvesti šifru zanimanja djelatnosti personalni asistent u FBIH.

Uz to, Jelena kaže da je potrebno osigurati budžetska sredstva za finansiranje personalnih asistenata.

“Ovim putem stvarate nova radna mjesta za personalne asistente, a osobe sa invaliditetom osposobljavate da se školuju, rade i na kraju plaćaju poreze ovoj državi. Podižemo stepen zaposlenosti. Samo zapošljavanjem jednog personalnog asistenta poboljšavamo finansijsku situaciju dvije porodice. Kako? Osoba sa invaliditetom  zapošljava osobu kao personalnog asistenta = jedna osoba zaposlena. Osoba sa invaliditetom je samostalna školuje se, usavršava, zapošljava= dvije osobe zaposlene. Porodica se rasterećuje, roditeliji koji su do sada vodili brigu o članu porodice sa invaliditetom sada mogu posvetiti se svojim obavezama, zaposliti se i životni standard raste. Minimalo četiri osobe imaju koristi što je jednoj osobi osiguran servis podrške kroz personalnu asistenciju”, ističe naša sagovornica.

SLOBODA

Kampanja kroz koju se provodi ova peticija zove se „Šta za vas znači sloboda?“, jer svi njihovi korisnici ističu važnost slobode koju dobijaju kroz personalnu asistenciju.

“Zamislite da za svaku vašu aktivnost, pokret od jutra do mraka, morate moliti nekoga za pomoć i ovisiti o dobroj volji, vremenu porodice i prijatelja. A sada zamislite da možete zaposliti osobu da vam asistira u svemu za što se inače oslanjate na dobru volju prijatelja, porodice. Možete se obući, spremiti, izaći, školovati se, zaposliti se, putovati, baviti se sportom i sve to zahvaljujući personalnoj asistenciji. Da li je to sloboda? Sloboda da preuzmete uzde svoga života i sudbine u svoje ruke”, ističe Jelena na kraju razgovora za BUKU.

Peticiju možete potpisati OVDJE.

Buka