Sergija 11.05.2018. godinu za pomoć u liječenju Lemeša Faruka

Povodom teške zdravstvene situacije našeg sunarodnika  Lemeš Faruka, glavni imam poslao je pismo svim imama sljedećih sadržaja 
Svi hatibim u području našeg Medzlisa.
 

Sergija 11.05.2018. godinu za pomoć u liječenju Lemeša Faruka

 
Islamska zajednica Medici Visoko obratila se porodici Lemešu Faruku koji je bolovao od teških bolesti (leukemija) kako bi im pomogao sergijumu u lečenju svog sina.
Naime, mali Faruk (11 godina) se trudi treću godinu života i prilika da se i dalje druži sa svojim vršnjacima. Njegova porodica nije u stanju da obezbedi sva sredstva potrebna za lečenje u Turskoj, a u poslednje vreme, preko svih medija, pokušava da animira dobre ljude kako bi im pomogla da akumuliraju 40.000 evra.
Faruk je već dva meseca boravio u Turskoj zbog lečenja.
Mi pozivamo sve Jamaite da pomognu svojim svedočenjima svojim doprinosom da osmijeh vrate na želju najbližih, naročito kako bi mu pomogao da prevaziđe ozbiljnu bolest.
Neka nam bude naklonost, koja će nas držati od ovih i sličnih iskušenja.
Glavni imam Ibrahim ef Hadžić