Senad Trako bio nezakonito pritvoren

Senad Trako bio nezakonito pritvoren

Ustavni sud BiH usvojio je apelaciju Senada Trake

Ustavni sud BiH na posljednjoj sjednici u Sarajevu usvojio je apelaciju Senada Trake, optuženog u predmetu “Bosna”, koju je podnio njegov advokat Senad Pizović. Apelacija je bila podnesena 27.juna ove godine protiv rješenja Općinskog i Kantonalnog suda u odnosu na produženje pritvora prema Traki.

Ustavni sud ovom odlukom usvojio je apelaciju i utvrdio povredu prava na pravično suđenje jer nisu postojali uvjeti da se Traki produži pritvor.

To znači da je on od maja nezakonito bio u pritvoru – rekao je za Avaz Pizović.

Trako je tek kasnije pušten na slobodu, i to 02. augusta, nakon što je Kantonalni sud Sarajevo uvažio žalbu advokata.

Avaz