Senad Karavdić, direktor JU "Dom zdravlje Visoko"

senad karavdicSenad Karavdić je rođen 07. novembra 1959. godine u Visokom, gdje je i nastanjen. Gimnaziju je završio u Visokom. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Završio specijalizaciju iz opće kirurgije i subspecijalizaciju iz abdominalne kirurgije na klinickom centru Univerziteta u Sarajevu. Radio je kao kirurg u Kantonalnoj bolnici Zenica, gdje je obavljao i dužnost šefa abdominalne kirurgije.
Trenutno je zaposlen na poziciji direktora JU Dom zdravlja Visoko. Potpredsjednik je OO SDA Visoko, član je OIO SDA Visoko. Bio je vijećnik u Općinskom vijeću Visoko, zastupnik je u Kantonalnoj Skupštini ZDK od 2010. do 2014. godine. Oženjen, otac dva sina.

www.magazinplus.eu