Senad Alibegović - Visočka ličnost 2018. u društvenom aktivizmu


Senad Alibegović – Visočanin najutjecajniji mladi lider i Ambasador mira

– Visočanin Senad Alibegović dobitnik priznanja za poseban doprinos ravnopravnosti polova

“Magazin plus”, produkcijska kuća iz Visokog je napravila presjek prošle godine i na bazi čitanosti te značaja postignutih rezultata (na informativnima portalima; magazinplus.eu, visoko.ba i sportskisavezvisoko.ba) – proglasila najuspješnije pojedince i kolektive za 2018. godinu.


Senad Alibegović je rođen 4. avgusta 1991. godine.

Magistar je arhitekture i političkih nauka, bio je direktor najvećeg regionalnog foruma inovacija tehnologije i poduzetništva „Sarajevo Unlimited“, borac je za ljudska prava, rodnu ravnopravnost i prava osoba s poteškoćama…