Seid Zimić: Moja ulica u statistici

MOJA ULICA U STATISTICI

Aktuelne teme žive na nebitnim ili malo bitnim realijama koje u drugi ili, čak, u treći plan potiskuju bitnije, životnije, fundamentalnije teme. I ova priča je vođena radoznalošću, i bez svrsishodnog zaključka. Moja ulica Veliko Čajno – Cesta, 13.11.2019. godine se predstavlja sljedećim:

*zaposlenih je       46 (42,20%),

*penzionera je     31 (28,44%),

*nezaposlenih je  26 (23,85%) i

*studenata je        6 (5,51%).

Slika napravljena od 109 stanovnika koji imaju 18 i više godina je pokazala svoje. Može se analizirati, uspoređivati, raspravljati, filozofirati – nema potrebe. U istoj ulici istoga dana živi samo 21 čeljade životne dobi od 0 do 18 godina. Ovaj podatak govori mnogo i izazovno, rasprava se nameće sama po sebi. Matematika je neumoljiva i ne laže, a aktuelne teme se smjenjuju kao dani i noći.

Seid Zimić