Seid Zimić: Domovina u našoj ulici

DOMOVINA U NAŠOJ ULICI

Moja, tvoja i njegova – Bosna! Naša, vaša i njihova Hercegovina! Trougla gruda domovina nezamjenjiva. Razbacani stećci i nišani u nizu svjedoče o trajanju, svjedoče o kapricu kojeg ponekad i historija zaboravi.

Naše je nebo i ptice u letu, naša je planina i vjetar u jeku, naši su mostovi i sahat-kule. Ukratko – svoji na svome! Imamo priču u čitanci prvačića, imamo putokaz u Srebrenici srebrenoj, imamo obavezu da nam svaki dan bude 25. novembar!

Domoljublja nikad dosta, rastimo ovdje na svojim stranicama historije! Ovdje se najbolje raste – zemlja je natopljena i vodom i suzom siročeta. Ovdje se pjevaju najljepše pjesme i dijeli najiskreniji osmijeh. Ovdje te razumiju i kada šutiš. Novembar – kažu i studeni. Ne! Greška! Bosansko sunce ima duše i ljubavi za sve ljude, za svaku vjevericu i leptira lakokrilog. Živjet će Bosna u našoj ulici i snovima dječijim …

Seid Zimić