Šef misije OSCE-a Jonathan Moore posjetio Ministarstvo obrazovanja ZDK

Podrška ministarstvu za realizaciju pravoslavne vjeronauke u ZDK

750

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Mensur Sinanović, bio je domaćin šefu misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasadoru Jonathanu Mooreu. Radni sastanak je upriličen na inicijativu Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kako bi neposredno ministru Sinanoviću i njegovim saradnicima bila iskazana spremnost Misije OSCE-a da podrži realizaciju nastave pravoslavne vjeronauke.

Na sastanku se ministar Sinanović zahvalio Misiji OSCE-a na podršci koju, kroz različite aktivnosti, OSCE pruža unapređenju odgoja i obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ambasador Moore upoznat je sa dosadašnjim aktivnostima obrazovnih vlasti Zeničko-dobojskog kantona na osiguranju kvalitetnog obrazovanja svim učenicima. U tom smislu, u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona, zainteresirani učenici mogu pohađati nastavu pravoslavne vjeronauke (donesen je nastavni program i realiziraju se časovi). Također, donesen je nastavni plan i okvirni program za osnovnu školu na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Visoka delegacija OSCE-a iskazala je zadovoljstvo zbog dosadašnjih dobrih rezultata ovog ministarstva na polju osiguranja jednakopravnosti svih učenika, te izrazila spremnost da podrži dalje napore Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na podizanju kvaliteta obrazovanja.

Komentari

komentara