SDP ZDK: U Skupštini ZDK ne postoji većina za odlučivanje

Saopćenje –Nastavak 22. sjednice Skupštine  ZDK

U Skupštini ZDK ne postoji većina za odlučivanje

Više je negojasno da u Skupštini ZDK ne postoji većina koja može odlučivati i donositi odluke bitne za građane našeg Kantona. Evidentno je to bilo na 21. sjednici Skupštine a posebno na posljednjoj, 22. sjednici Skupštine, koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Kvoruma nije bilo zato jer su zastupnici većine napustili sjednicu i tako doveli do prekida zasjedanja.

Iako je poslovničkidužan zakazati nastavak sjednice u roku od 15 dana, predsjedavajući Skupštine to nijeuradio.

Poslovnik Skupštine ZDK Član 74a.

„Na obrazložen i opravdan zahtjev Kluba poslanika ili Kluba naroda, Skupština može odlučiti da se prekine rad sjednice Skupštine, u kom slučaju se nastavak sjednice mora zakazati najkasnije za 15 dana.“

Danas, 17.06.2020. godine, je istekaorok za sazivanje nastavka 22. sjednice Skupštine ZDK i nema naznaka kada će doći do toga.

Dokinformacije o radu Javnih preduzeća čekaju i po tri godine u skupštinskim ladicama, dok nema prijedloga novih zakonskih rješenja, dok nema prijedloga rješenja za probleme prouzrokovane pandemijom COVID-19 predsjedavajući zajedno sa sada već nepostojećom većinom opstruira rad Skupštine ZDK.

Očito je da su dosadašnji koalicioni partneri zaokupljeni predizbornim aktivnostima i nemaju vremena da se bave problemima koje imaju građani Zeničko-dobojskog kantona. Pitanja od životnog značaja ne mogu i ne smiju čekati na bilo koga.

GrađaniZeničko-dobojskogkantonasu taoci odnosa koalicionih partnera koji više nemaju potrebnu većinu da donosebilokakveodluke.

PozivamopredjedavajućegSkupštine ZDK da u što kraćem roku sazove nastavak 22. sjednice ili da u javnost izađe i jasno kaže postoji li većina ili ne i ko je čini.

PodsjećamopredsjedavajućegSkupštine da je jedna od njegovih obaveza da osigurava poštivanje načela i odredbi Poslovnika Skupštine što on u ovom trenutku ne radi.

KO SDP BiH ZDK