SDP ZDK: Premijer i Budžet ZDK na “Halo, čujemo li se”

SAOPĆENJE

PREMIJER I BUDŽET ZDK NA „HALO, ČUJEMO LI SE?“

Na jučer održanoj online sjednici, koja je bila sve samo ne sjednica Skupštine Zeničko – dobojskog kantona usvojen je Budžet za 2021. godinu i potvrđen Premijer Zeničko – dobojskog kantona kao i novi ministar umjesto dosadašnjeg koji je bio v.d. Premijer na način da je došlo do brutalnog kršenja Poslovnika o radu Skupštine kao i drugih skupštinskih i zakonskih propisa.

„Hitna procedura“ ili drugo ime za Vladu ZDK već je tri godine ustaljena forma rada ove Vlade, a koja je jučer otišla i korak dalje.

Naime, nakon glasanja zastupnika o izboru premijera 16 se izjasnilo ZA što je u tom trenutku značilo da za izbor nedostaju dvije ruke! Tada nastaje opšta panika koja za sobom povlaći i neviđenu političku i etićku blamažu vladajuće većine.

Interesno – parlamentarna većina traži pojedinačno glasanje, pri čemu telefonski kontaktiraju pojedine zastupnike tražeći od njih da se izjasne. Ti zastupnici se nisu udostojili prisustvovatini online sjednici tako da nisu bili inkluzirani u sam tok sjednice te im je Sekretar morao pojašnjavati o čemu se radi i koja je točka na dnevnom redu.

Na koncu, Premijer Zeničko – dobojskog kantona je izglasan putem zadnjeg alata savremene tehnologije „fiksnog telefona“ i to iz ureda Predsjedavajućeg Skupštine, gospodina Huskića.

Reprizu „komunikacijskog cirkusa – izjašnjavanja“ smo gledali i sa Budžetom Kantona za 2021. godinu koji je kao i prethodna dva puta usvajan po hitnoj proceduri gdje nijedan amandman opozicije nije prihvaćen.

Jedan od mnogobrojnih amandman zastupnika SDP BiH se odnosio na novčanu stimulaciju medicinskim i nemedicinskim radnicima koji rade u COVID odjeljenjima. Odbijen je i zaključak SDP BiH da se usvoji Odluka o moratoriju na zapošljavanje ( što jedino dobro, a pogubno za građane parlamentarna većina radi  ) amnestirajući pri tome policiju, zdravstvu i obrazovanje.

Da su Vladi Zeničko – dobojskog kantona samo bitna porodična i stranačka zapošljavanja i pokrića plate iz kredita/Budžeta najbolje pokazuje posljednja točka: Izvještaj o radu i ostvarivanju programa Skupštine za 2020. godinu koja uopšte nije usvojena jer je za istu glasalo samo 15 zastupnika, ali ovaj put vladajuća većina  i Predsjedavajući Skupštine nisu telefonom kontaktirali „odgovorne“ zastupnike.

Sve dok neometano mogu trošiti novac građana i zapošljavati „stručnjake“ sa eminentnih privatnih Univerziteta, kao i savjetnike i šefove kabineta, oni neće mariti za rad Skupštine kao i za život građana Zeničko – dobojskog kantona.

Javnost i građani moraju znati da je Vlada ZDK od 2019. godine do danas zaposlila 609 novih radnika u javni sektor. Od 2015 do 2020. godine kreditno nas zadužila za 104 mililiona KM, ne računajući pri tome milionske troškove kamate i zaduženja kod MMF-a, a najveća investicija u vremenu pandemije koja planira realizovati u 2021. godini je kupovina medijskog prostora.

Put bez povratka za građane Zeničko – dobojskog kantona u vidu Vlade i Skupštine bezrezervno podržavaju SDA, HDZ, ASDA, kao i zastupnici Ermin Čehić, Samir Karahasanović i Omer Škaljo.

                                                                                                Klub SDP BiH u Skupštini ZDK