SDP Visoko: Saopćenje za javnost

OPĆINSKI ODBOR VISOKO

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

OGOVOR NA SAOPĆENJE PREDSJEDAVAJUĆEG I DOPREDSJEDAVUĆEG OV VISOKO

Saopćenje koje su izdali gospodin Bajro Fejzić – predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko i gospodin Vahid Ramić –dopredsjedavajući OV Visoko, a odnosi se na onemogućavanje naše zastupnice Jasmine Zubić da učestvuje u raspravi je zapravo najbolji dokaz javnosti za sve navode koje smo iznijeli u prethodnom saopćenju.

Gospoda Fejzić i Ramić, potpisnici spornog saopćenja su zlouptorijebili svoje javne funkcije kako bi kroz javno obraćanje građanstvu izvrijeđali svoje političke oponente, u ovom slučaju SDP i Jasminu Zubić čiju su želju da učestvuje na četvrtoj sjednici Općinskog vijeća Visoko okarakterisali kao pokušaj „da sjednicu vijeća iskoristi kao prostor za ličnu promociju i predizbornu kampanju“.

Ostaje nejasno kome se pričinjava 2017. godina kao „izborna godina“ i kako je moguće da političarki koja je odslužila šest godina u Općinskom vijeću i služi šest godina u Parlamentu FBiH je potreban prostor za „ličnu promociju“.

Dakle u zvaničnom saopćenju predsjedavajući i dopredsjedavajući na najprimitivniji način već vrijeđaju političke neistomišljenike. Iz ovakvog bahatog stava možemo zaključiti da gospoda koji su politički eksponenti Nezavisne liste i SBB-a, vijeće već smatraju „svojim“ i sasvim im je prihvatljivo da zvanično saopćenje koje potpisuju sa svojim javnim funkcijama koriste za političke obračune.

Smatramo da je navedenim saopćenjem samo dokazano ono što su na četvrtoj sjednici OV Visoko demonstrirali predsjedavajući i dopredsjedavajući kada su suprotno Poslovniku OV Visoko onemogućili našu zastupnicu da uzme učešće u radu vijeća. Dokazali su svoj stav prisvajanja vijeća kao privatnog vlasništva u kojem ne vrijede zakoni i propisi i nepresušnu želju da se sile nad predstavnicima političke manjine.

Ipak radi interesa građana, a suprotno „teorijama zavjere“ o kojima su fantazirali predsjedavajući i dopredsjedavajući u svom saopćenju, želimo da javnosti objasnimo razlog zbog kojeg je Jasmina Zubić tražila riječ.  Naša zastupnica je vijeće htjela informisati o dva zakona koja će direktnu korist tj. novac donijeti općinama, pa tako i Visokom.

Radi se o Izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša, na koji je zastupnica Zubić uložila amandman koji bi 40 % novca iz navedenog fonda usmjerio ka lokalnim zajednicama. Naš plan je bio da na četvrtoj sjednici vijeća tražimo podršku vijećnika za amandman kroz Savez općina i gradova.

Drugi zakon je Zakon o boravišnoj taksi, u čijem nacrtu smo također željeli da učestvuje vijeće kroz inicijativu Savezu općina i gradova za podršku teksta zakona po kojem bi općine konačno imale direktna sredstva kroz pomenutu taksu.

Nadamo se da predsjedavajući i dopredsjedavajući shvataju da su se oba zakona savršeno uklapala u većinu tačaka dnevnog reda, s obzirom da smo na četvrtoj sjednici OV Visoko usvajali strateške urbanističke planove. Ali ako predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg novac koji općina može dobiti zalaganjem drugih političkih subjekata osim NL i SBB ne zanima, premda nam je takva vizija politike neshvatljiva i potpuno je štetna po građane mi je moramo prihvatiti ako je ona izraz volje većine.

Općinsko vijeće Visoko je predstavnik građana i kao takvo je i u vlasništvo građana, a ne jedne, dvije ili pet partija okupljenih u vijećničku većinu. Vijeće svoj rad obavlja u skladu sa važećim propisima i ne smije zavisiti od raspoloženja ili hirova onih koji vode sjednicu. Obaveza predsjedavajućeg ili dopredsjedavajućeg je na četvrtoj sjednici vijeća bila da u skladu sa Članom 59. Poslovnika  zastupnici Zubić dadnu riječ, a da je upozore ili uzmu joj riječ ukoliko ne bude diskutovala o temi. Tako je po Poslovniku OV Visoko.

Sve ostalo su „privatizacije vijeća“, teorije zavjere, uvrede i ponašanje nedostojno nositelja javnih funkcija.
Povjereništvo SDP Visoko