SDP Visoko: Odgovor na poslaničko pitanje naše zastupnice Jasmine Zubić

Odgovor na poslaničko pitanje naše zastupnice Jasmine Zubić

U cjelosti objavljujemo odgovor na poslaničko pitanje naše zastupnice Jasmine Zubić koje je postavila na nastavku 12. redovne sjednice

Predstavničkog doma PF BiH  održane 08.11.2016. godine, a tiče se realizacije zaključka koji je usvojio Zastupnički dom na svojoj 6. sjednici i Dom naroda na 7. sjednici, a koji glasi: Predstavnički dom FBiH nalaže Vladi Federacije da izradi rebalans budžeta Federacije za 2016. godinu, iznađe zakonske pretpostavke i sredstva za poboljšanje statusa RVI paraplegičara 100% prve grupe.

Iz odgovora je sasvim jasno da Vlada nije ispoštovala zaključak, jer je na 16. vanrednoj sjednici Zastupničkog doma koja je održana 29.11.2016. usvojen rebalans budžeta kojim nisu planirana sredstva za poboljšanje statusa najugroženije kategorije naših građana.

Ostaje da se vidi da li će Vlada u budžetu za 2017. godinu planirati sredstva i u parlamentarnu proceduru uputiti Izmjene i dopune teksta Zakona o pravima branilaca i članova i njihovih porodica, a u cilju realizacije predmetnog zaključka.”

 

Srdačan pozdrav,

sekretar OO SDP Visoko, Mirsad Čučuk, dipl. ing.