SDP Visoko: Izražavamo zabrinutost zbog prijedloga imenovanja NO JKP “Visoko” Visoko

SDP Visoko: Izražavamo zabrinutost zbog prijedloga imenovanja NO JKP “Visoko” Visoko


Gradska organizacija SDP BiH Visoko izražava zabrinutost zbog prijedloga imenovanja Mirsada Alibegovića na mjesto člana Nadzornog odbora. Poznato nam je kako su politički nepodobni radnici preživjeli stečajni postupak koji je pokrenut za vrijeme dok je Alibegović bio predsjednik Nadzornog odbora u RTV Visoko. Poznato je i to da je to bila prelazna faza u procesu uspostavljanja potpune kontrole aktuelne vlasti ovim javnim preduzećem. Zbog svega navedenog, strahujemo da ista sudbina na zadesi, sada već prezaduženo i JKP “Visoko” i radnike čija prava i sudbina ne smiju doći u sitauciju kakva je zadesila radnike RTV Visoko. Zbog toga pozivamo vijećnike i nadležne službe da ovu tačku povuku sa dnevnog reda dok se ne utvrdi uloga Mirsada Alibegovića u dovođenju RTV Visoko u stanje u kojem danas jeste.

SDP Visoko