SDP Visoko: Hitno razriješiti nezakonito imenovanog direktora JP „VISOKO EKOENERGIJA“

RTV Visoko u svom dnevniku nije prenijela vijest da je Kantonalni sud u Zenici uvažio žalbu tužitelja u predmetu ispitivanja zakonitosti imenovanja direktora JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. i preinačio presudu Općinskog suda u Visokom. Kantonalni sud u Zenici je presudom proglasio nezakonitim Odluku o izboru i imenovanju direktora od 14.12.2017. godine i Odluku o konačnom izboru i imenovanju direktora.

Da je pravda spora ali dostižna pokazala je ova presuda od 5.9.2019. godine kojom je Kantonalni sud izrekao da je Muhamed Husić imenovan nezakonito na mjesto direkora, jer nije ispunjavao konkursom propisane uvjete. Javno preduzeće će zbog protivzakonitog imenovanja platiti sudske troškove u iznosu većem od 1.300 KM. Međutim, ključno je pitanje, koliko je Visoko i Visočane zaista koštalo imenovanje direkora koji nije ispunjavao uvjete. Koliko je direktor koji ne ispunjava uvjete mogao adekvatno voditi toliko bitno javno preduzeće i koliko je štete nanesno preduzeću i njegovom ugledu? Koliko je preduzeće moglo profitirati do u protekle dvije godine da ga je vodila osoba koja je ispunjavala uvjete?Insistiramo da se razrješenje nezakonito imenovanog direktora provede u što kraćem roku, te očekujemo da će odgovorni za ovo protivzakonito imenovanje odgovarati i pred sudskim organima, u suprotnom smo stali na pola puta.