SDA Visoko: Ustavni sud FBiH odlučio – Odluka o komunalnim taksama u Visokom je neustavna

Ustavni sud FBiH odlučio – Odluka o komunalnim taksama u Visokom je neustavna

Poštovani,

obavještavamo javnost da je 22.12.2017. godine OO SDA Visoko uputio niz amandmana na  prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama, a u cilju izmjene određenih članova navedene Odluke, koji nisu u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, i zaštite Budžeta Općine Visoko.

Da smo bili u pravu, te da su naši Amandmani bili korektni i profesionalni svjedoči i presuda Ustavnog suda U-5/17 od 18.04.2018. godine koja je objavljena u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 56/18 od 18.07.2018. godine u kojoj se utvrđuje da odredbe člana 14. tarifni broj 7. Odluke o općinskim komunalnim taksama (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 10/15), nisu u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da nadležne Općinske službe i Općinsko vijeće Visoko nisu htjeli uvažiti Amandmane OO SDA Visoko, očekujemo da u što kraćem roku uvaže presudu Ustavnog suda U-5/17 od 18.07.2018. godine, te usklade Odluku o općinskim komunalnim taksama s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, očekujemo da Općina Visoko prepozna i ostale prijedloge OO SDA Visoko i u nacrtu ili prijedlogu nove Odluke o općinskim komunalnim taksama definiše da se oslobađaju plaćanja komunalne takse određene kategorije poput fizičkih lica koja su registrovana za obavljanje srodne djelatnosti – poljoprivredne proizvodnje, a u cilju podrške registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, te jasno definiše kriterij akumulativnosti, jer proizvoljni izbor firmi po vlastitoj želji dovodi do pravne nesigurnosti i upitnosti ustavnosti.

Napominjemo da opterećenje komunalnim taksama prema svim privrednim subjektima treba biti racionalno i prihvatljivo, jer se u konačnici radi o isticanju firme na određenom mjestu, a ne o porezu.

S poštovanjem,

Press OO SDA Visoko